Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2019 12:45 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europesjkiego
06.05.2019 08:07 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
06.05.2019 08:04 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
29.04.2019 09:12 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i o terminie losowania
23.04.2019 10:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
15.04.2019 13:21 Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie
08.04.2019 13:17 Postanowienie nr DCZ-532-11/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 3 kwietnia 2019r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
29.03.2019 10:50 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
29.03.2019 10:48 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 27 marca 2019r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubliniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
06.03.2019 09:47 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego
06.03.2019 09:33 Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019r. o Postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
06.03.2019 08:55 Postanowienie Prezedenta RP z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego (Kalendarz Wyborczy)
05.03.2019 09:16 Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 marca 2019r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych ...