Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2019 11:39 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
20.12.2019 13:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
20.12.2019 12:41 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w trybie bezprzetargowym
17.12.2019 08:48 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
13.12.2019 13:06 Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
11.12.2019 09:51 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Stalmacha 12/2 w Lublińcu
10.12.2019 13:47 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł
10.12.2019 12:56 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w trybie bezprzetargowym
10.12.2019 12:55 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w trybie bezprzetargowym
10.12.2019 12:54 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w trybie bezprzetargowym
06.12.2019 13:31 Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
06.12.2019 13:25 Informacja z otwarcia ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł
06.12.2019 11:29 Zaproszenie do skladanie ofert na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej budynek wielorodzinny przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
05.12.2019 11:22 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
04.12.2019 15:19 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego wasnością gminy Lubliniec
04.12.2019 14:39 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
04.12.2019 12:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
03.12.2019 12:53 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetagu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00
02.12.2019 08:34 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z przebudową drogi gminnej nr 440007S ulicy Brzozowej w Lublińcu
29.11.2019 14:21 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
28.11.2019 15:15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetagu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł
28.11.2019 14:14 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
28.11.2019 09:08 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na Utrzymaniu Lasu Komunalnego w Lublińcu w 2020 roku.
27.11.2019 13:20 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego o pow. 360,64m2 w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym
27.11.2019 13:19 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego o pow. 167,51 m2 w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym
27.11.2019 13:13 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440002S ulicy Sobieskiego w Lublińcu
27.11.2019 12:10 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
27.11.2019 08:15 Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
26.11.2019 12:11 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób Gminy Lubliniec
25.11.2019 11:35 Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł.
22.11.2019 09:01 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z przebudową drogi gminnej nr 440007S ulicy Brzozowej w Lublińcu
20.11.2019 09:24 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 2 drzew zlokalizowanych w pasie drogowym w drodze gminnej ulicy Sobieskiego w Lublińcu
20.11.2019 08:56 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "zapewnieniu całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w roku 2020.
20.11.2019 08:51 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 roku."
19.11.2019 11:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
18.11.2019 10:07 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 440 002S w Lublińcu od skrzyżowania z ul. Majdanek do skrzyżowania z ul. 11 Listopada wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
18.11.2019 09:47 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 440 007S ul. Brzozowej w Lublińcu."
15.11.2019 12:43 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetagu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
13.11.2019 13:43 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
13.11.2019 09:49 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
12.11.2019 13:53 Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
12.11.2019 10:13 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
08.11.2019 09:10 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Stein 6 w trybie bezprzetargowym
06.11.2019 10:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 2 drzew zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Lublińcu
06.11.2019 10:10 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440002S ulicy Sobieskiego w Lublińcu
04.11.2019 11:52 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440002S ul. Sobieskiego w Lublińcu
30.10.2019 14:29 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania "Rozszerzenie ekspertyzy stanu fitosanitarnego drzewa będącego pomnikiem przyrody, ze wskazaniem na sposoby ratowania drzewa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia".
30.10.2019 12:25 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
22.10.2019 13:50 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
22.10.2019 12:52 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec

1 2 3 4 następna