Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2019 14:17 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"
15.02.2019 11:47 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
12.02.2019 14:53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nawykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe - sala obsługi klientów Urzędu oraz zaplecze biurowe
08.02.2019 12:41 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"
05.02.2019 15:08 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu.
31.01.2019 13:42 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie instalacji domofonowej wraz z elektryczną instalacja zasilającą w klatce schodowej w budynku przy ul. Stein 8 w Lublińcu
31.01.2019 08:57 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1 przy ul. Wąskiej 2 w Lublińcu
25.01.2019 09:29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
21.01.2019 10:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"
18.01.2019 09:21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
16.01.2019 08:37 Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu nr 1 przy ul. Wąskiej w Lublińcu
15.01.2019 10:53 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji domofonowej wraz z elektryczną instalacja zasilającą w klatce schodowej w budynku przy ul. Stein 8 w Lublińcu