Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2020 11:45 ZARZĄDZENIE NR 314/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2019 R. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym Miasta Lublińca oraz w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
16.01.2020 08:36 Zarządzenie Nr 313/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
16.01.2020 08:31 ZARZĄDZENIE NR 312/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
31.12.2019 13:53 ZARZĄDZENIE NR 311/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
31.12.2019 13:51 ZARZĄDZENIE NR 310/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.12.2019 13:49 ZARZĄDZENIE NR 309/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.12.2019 13:48 ZARZĄDZENIE NR 308/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.12.2019 13:47 ZARZĄDZENIE NR 307/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.12.2019 13:44 Zarządzenie Nr 306/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg w Lublińcu.
31.12.2019 12:56 ZARZĄDZENIE NR 305/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.12.2019 12:54 ZARZĄDZENIE NR 304/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 GRUDNIA 2019r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.12.2019 12:51 ZARZĄDZENIE NR 303/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
31.12.2019 12:49 ZARZĄDZENIE NR 301/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
16.12.2019 14:20 ZARZĄDZENIE NR 300/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 GRUDNIA 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
16.12.2019 14:16 Zarządzenie Nr 299/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
16.12.2019 14:12 Zarządzenie Nr 298/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu.
16.12.2019 14:08 Zarządzenie Nr 297/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Podokręg w Lublińcu.
16.12.2019 14:01 Zarządzenie Nr 291/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej na okres do 3 lat.
16.12.2019 13:59 Zarządzenie Nr 296/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa.
16.12.2019 13:49 ZARZĄDZENIE NR 295/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 GRUDNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
16.12.2019 13:46 Zarządzenie Nr 294/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
16.12.2019 13:36 Zarządzenie Nr 293/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2020 roku.
04.12.2019 14:07 ZARZĄDZENIE NR 292 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
04.12.2019 13:47 Zarządzenie Nr 290/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza na okres do 3 lat.
04.12.2019 13:27 Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
04.12.2019 12:51 Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
04.12.2019 12:35 Zarządzenie Nr 287/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia 14 na okres do 3 lat.
04.12.2019 12:21 ZARZĄDZENIE Nr 286 / 2019 BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA Z  DNIA 25 LISTOPADA 2019 ROKU  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu  
04.12.2019 11:24 ZARZĄDZENIE NR 285/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
04.12.2019 11:00 ZARZĄDZENIE NR 284/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
04.12.2019 10:24 Zarządzenie Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
04.12.2019 10:18 Zarządzenie Nr 282/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2019 r. zmianiające Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
19.11.2019 11:09 Zarządzenie Nr 281/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
19.11.2019 11:03 ZARZĄDZENIE NR 280 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.
19.11.2019 10:57 Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
19.11.2019 10:39 Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
19.11.2019 10:20 Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
19.11.2019 10:10 ZARZĄDZENIE NR 276/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
19.11.2019 09:52 Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
19.11.2019 09:51 Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie na okres do 3 lat.
19.11.2019 09:38 Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
19.11.2019 09:23 ZARZĄDZENIE NR 272/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
19.11.2019 09:17 Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
19.11.2019 09:14 Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
12.11.2019 13:01 Zarządzenie Nr 269/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Makowej na okres do 3 lat.
12.11.2019 12:59 Zarządzenie Nr 268/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Ligonia 14 nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia na okres do 3 lat.
12.11.2019 11:49 ZARZĄDZENIE NR 267/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
12.11.2019 10:21 Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
12.11.2019 10:15 Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
23.10.2019 14:33 Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu

1 2 3 4 5 6 następna