Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2019 08:55 Zarządzenie Nr 262/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
14.01.2019 08:50 ZARZĄDZENIE NR 261/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
02.01.2019 14:05 ZARZĄDZENIE NR 260/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 GRUDNIA 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
02.01.2019 13:16 Zarządzenie Nr 259/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostkę organizacyjną Gminy Lubliniec działającą pod nazwą „Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu”.
31.12.2018 12:41 ZARZĄDZENIE NR 258/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.12.2018 12:38 ZARZĄDZENIE NR 257/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
31.12.2018 10:15 ZARZĄDZENIE NR 256/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
31.12.2018 10:11 ZARZĄDZENIE NR 255/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
31.12.2018 09:53 ZARZĄDZENIE NR 254/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
31.12.2018 09:38 Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
31.12.2018 09:13 Zarządzenie Nr 252/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych
31.12.2018 08:57 ZARZĄDZENIE NR 251/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
31.12.2018 08:54 Zarządzenie Nr 250/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Lubliniec.
31.12.2018 08:51 Zarządzenie Nr 249/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
11.12.2018 10:12 ZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
11.12.2018 09:56 Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
11.12.2018 09:50 Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
11.12.2018 09:45 Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
11.12.2018 09:41 ZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
23.11.2018 11:54 Zarządzenie nr 243/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych oraz opracowania środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”
23.11.2018 11:52 Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
23.11.2018 11:50 Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
23.11.2018 11:32 Zarządzenie Nr 240/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Klonowej na okres do 3 lat.
23.11.2018 11:25 Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
23.11.2018 10:12 Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
23.11.2018 10:05 ZARZĄDZENIE NR 237/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
23.11.2018 09:58 ZARZĄDZENIE NR 236/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
23.11.2018 09:50 Zarządzenie Nr 235/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
20.11.2018 09:13 ZARZĄDZENIE NR 234/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
20.11.2018 09:05 Zarządzenie Nr 233/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
20.11.2018 09:03 Zarządzenie Nr 232/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
20.11.2018 08:42 Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2018 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
20.11.2018 08:36 ZARZĄDZENIE NR 230/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
20.11.2018 08:30 Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2018 r. w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
20.11.2018 08:24 Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego na okres do 3 lat.
15.11.2018 09:32 Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
15.11.2018 08:57 Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
29.10.2018 09:54 Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.10.2018 09:31 ZARZĄDZENIE NR 224/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
18.10.2018 09:41 Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
18.10.2018 09:34 ZARZĄDZENIE NR 222/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Sądowa 9a, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
18.10.2018 09:11 ZARZĄDZENIE NR 221/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
18.10.2018 09:03 Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
18.10.2018 08:56 Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
18.10.2018 08:54 Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
18.10.2018 08:51 Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
18.10.2018 08:48 Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok
18.10.2018 08:46 Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Lublińca do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
15.10.2018 09:31 Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia o rozstrzygnięciu IV otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 r.
15.10.2018 09:28 Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca

1 2 3 4 5 6 następna