Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2018 09:54 Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.10.2018 09:31 ZARZĄDZENIE NR 224/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
18.10.2018 09:41 Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
18.10.2018 09:34 ZARZĄDZENIE NR 222/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Sądowa 9a, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
18.10.2018 09:11 ZARZĄDZENIE NR 221/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
18.10.2018 09:03 Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
18.10.2018 08:56 Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
18.10.2018 08:54 Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
18.10.2018 08:51 Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
18.10.2018 08:48 Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok
18.10.2018 08:46 Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Lublińca do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
15.10.2018 09:31 Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia o rozstrzygnięciu IV otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 r.
15.10.2018 09:28 Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
15.10.2018 09:21 ZARZĄDZENIE NR 212/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
15.10.2018 09:16 Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Operatorów Systemów Informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
15.10.2018 09:08 ZARZĄDZENIE NR 210/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
15.10.2018 09:01 Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: powołania Zespołu do ostatecznej rekomendacji propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
15.10.2018 08:56 ZARZĄDZENIE NR 208/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018r. - "Wyprawka szkolna"
15.10.2018 08:50 Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
15.10.2018 08:44 Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. ZHP na okres do 3 lat.
15.10.2018 08:41 ZARZĄDZENIE NR 205/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
09.10.2018 09:14 ZARZĄDZENIE NR 204/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
09.10.2018 08:58 ZARZĄDZENIE NR 203/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
09.10.2018 08:53 ZARZĄDZENIE NR 202/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
09.10.2018 08:45 ZARZĄDZENIE NR 201/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do podpisywania kart spisów wyborców do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 09:10 Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019"
05.10.2018 08:30 ZARZĄDZENIE NR 199/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
05.10.2018 08:23 ZARZĄDZENIE NR 198/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
05.10.2018 08:15 ZARZĄDZENIE NR 197/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
01.10.2018 09:03 Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
01.10.2018 08:57 Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
01.10.2018 08:53 Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
01.10.2018 08:43 Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
01.10.2018 08:41 Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Krótkiej na okres 1 roku
19.09.2018 09:01 Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 r.
19.09.2018 08:46 Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 148/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad- polityki rachunkowości
19.09.2018 08:42 ZARZĄDZENIE NR 189/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
19.09.2018 08:36 Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
19.09.2018 08:26 Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
19.09.2018 08:18 Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku
17.09.2018 12:29 Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2018 r. w spawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
17.09.2018 12:15 Zarządzenie nr 184/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
17.09.2018 11:41 Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
17.09.2018 11:18 Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Miasta Lublińca dla samorządowych instytucji kultury
13.09.2018 09:39 ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
11.09.2018 08:46 ZARZĄDZENIE NR 180 / 2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
11.09.2018 08:38 Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
11.09.2018 08:34 Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
11.09.2018 08:30 Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Klonowej na okres do 3 lat.
11.09.2018 08:24 Zarządzenie nr 176/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu

1 2 3 4 5 następna