Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2018 15:04 Anna Wachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu - objęcie stanowiska
10.10.2018 15:03 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu - utrata stanowiska
10.10.2018 15:02 Mariola Dylak Skawinska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - objęcie stanowiska
10.10.2018 15:00 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
10.10.2018 14:59 Joanna Gawron - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu - objęcie stanowiska
10.10.2018 14:57 Katarzyna Lizurek - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu - utrata stanowiska
24.08.2018 23:16 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
24.08.2018 23:15 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca,
24.08.2018 23:15 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
24.08.2018 23:14 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
24.08.2018 23:14 Gabriela Czech – Skarbnik Miasta Lublińca
24.08.2018 23:13 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
24.08.2018 23:12 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
24.08.2018 23:11 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
24.08.2018 23:11 Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego,
24.08.2018 23:10 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
24.08.2018 23:09 Marzena Grzyb - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
24.08.2018 23:09 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
24.08.2018 23:08 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
24.08.2018 23:07 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
24.08.2018 23:06 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
24.08.2018 23:05 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
24.08.2018 23:04 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
24.08.2018 23:03 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej 2 w Lublińcu,
24.08.2018 23:03 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
24.08.2018 23:02 Anna Janik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
24.08.2018 23:01 Katarzyna Górecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
24.08.2018 23:00 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
24.08.2018 22:59 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
24.08.2018 22:59 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
24.08.2018 22:58 Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
24.08.2018 22:57 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
24.08.2018 22:56 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
24.08.2018 22:55 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
24.08.2018 22:54 Katarzyna Lizurek - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu