Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2018 09:22 Uchwała Nr 34/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 16/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu
24.12.2018 09:13 Uchwała Nr 33/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu
24.12.2018 09:05 Uchwała Nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
24.12.2018 08:55 Uchwała Nr 31/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.”
24.12.2018 08:53 Uchwała Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
24.12.2018 08:47 Uchwała Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
24.12.2018 08:39 Uchwała Nr 28/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
24.12.2018 08:37 Uchwała Nr 27/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
06.12.2018 13:39 Uchwała Nr 26/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. zmieniającej Uchwałę nr 177/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
06.12.2018 13:38 Uchwała Nr 25/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
06.12.2018 13:35 Uchwała Nr 24/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
06.12.2018 13:34 Uchwała Nr 23/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.
06.12.2018 13:31 Uchwała Nr 22/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego
06.12.2018 13:30 Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018r. dla zakładu budżetowego
28.11.2018 11:35 Uchwała Nr 20/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca.
28.11.2018 11:34 Uchwała Nr 19/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 11:32 Uchwała Nr 18/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 11:29 Uchwała Nr 17/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sporu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 11:26 Uchwała Nr 16/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sporu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 11:23 Uchwała Nr 15/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 11:20 Uchwała Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 11:15 Uchwała Nr 13/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 11:13 Uchwała Nr 12/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 11:10 Uchwała Nr 11/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 10:39 Uchwała Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu. Rady Miejskiej w Lublińcu
28.11.2018 10:32 Uchwała Nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
28.11.2018 10:30 Uchwała Nr 8/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
28.11.2018 10:28 Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu
28.11.2018 10:25 Uchwała Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu
28.11.2018 10:23 Uchwała Nr 5/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
28.11.2018 10:21 Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
28.11.2018 10:19 Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie określenia ilości i powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu, ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji oraz określenia liczby członków stałych Komisji.
28.11.2018 10:14 Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu.
28.11.2018 10:03 Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
20.11.2018 10:25 Uchwała Nr 570/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej.
20.11.2018 10:23 Uchwała Nr 569/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego ( utrzymanie czystości i porządku w budynkach i urządzeń sanitarnych na terenie miasta )
20.11.2018 10:20 Uchwała Nr 568/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego ( obiekt sportowo – rekreacyjny przy ul. 74 GPP )
20.11.2018 10:16 Uchwała Nr 567/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego ( kryta pływalnia )
20.11.2018 10:13 / Uchwała Nr 566/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
20.11.2018 10:10 Uchwała Nr 565/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
20.11.2018 10:05 Uchwała Nr 564/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2019 r.
20.11.2018 09:57 Uchwała Nr 563/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 2019 rok
20.11.2018 09:47 Uchwała Nr 562/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 rok
09.11.2018 10:32 Uchwała Nr 561/LV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Lublińca
02.10.2018 15:02 Uchwała Nr 560/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Środowiskiwego Domu Samopomocy w Lublińcu
02.10.2018 15:00 Uchwała Nr 559/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
02.10.2018 14:59 Uchwała Nr 558/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawieoceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta Lubliniec
02.10.2018 14:58 Uchwała Nr 557/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Oleskiej miasta Lublińca
02.10.2018 14:57 Uchwała Nr 556/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Powstańców Śląskich miasta Lublińca
02.10.2018 14:55 Uchwała Nr 555/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu

1 2 3 następna