Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2022 11:50 Podsumowanie Kontroli przeprowadzonej w Szkołach i Przedszkolach
02.06.2021 14:26 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu w dniach 01.03.2021r. - 31.05.2021r.
07.05.2021 11:55 BA.1720.00008.2020 Protokół z kontorli doraźnej żywienia PM 8
07.05.2021 11:54 BA.1720.00007.2020 Protokół z kontorli doraźnej żywienia PM 7
07.05.2021 11:53 BA.1720.00006.2020 Protokół z kontorli doraźnej żywienia PM 6
07.05.2021 11:50 BA.1720.00004.2020 Protokół z kontorli doraźnej żywienia PM 4
16.04.2019 13:36 BAK.1711.00007.2019 fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Zespołu Szkół KSW im. Św. E.Stein
16.04.2019 13:33 BAK.1711.00006.2019 fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Akademii Przedszkolaka KANGUREK
16.04.2019 13:31 BAK.1711.00004.2019 fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Przedszkola Stumilowy Las
16.04.2019 13:31 fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Przedszkola Artystyczneg
16.04.2019 13:29 BAK.1711.00003.2019 fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Bajkolandia
16.04.2019 13:27 BAK.1711.00002.2019 fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Przedszkola Artystycznego
16.04.2019 13:25 PLAN KONTROLI wewnętrznej na 2019
16.04.2019 13:23 Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2018 r.
21.01.2019 14:02 BAK.1711.00014.2018 Protokół z kontroli w Żłobku Miejskim na podstawie uchwały RM w Lublińcu
21.01.2019 13:58 BAK.1711.00013.2018 Protokół z kontroli w Klubie Malucha "Stonoga" na podstawie uchwały RM w Lublińcu
27.04.2018 15:33 fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" w Lublińcu
27.04.2018 14:47 BAK.1711.00004.2018 fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Lublińcu
27.04.2018 14:44 BAK.1711.00006.2018 fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Zespół Szkół im.Św. E. Stein w Lublińcu
27.04.2018 14:41 BAK.1711.00008.2018 fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji-Prywatne Przedszkole "Bajkolandia" w Lublińcu
27.04.2018 14:39 BAK.1711.00007.2018 fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Niepubliczne Przedszkole Językowe Wyspa Szkrabów
10.01.2018 12:50 BAK.1711.00017.2017 PLAN kontroli przeprowadzanych przez UM na 2018r.
10.01.2018 12:13 BAK.1711.00012.2017 Protokół z kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budzetowej dla jednostki w Gimnazjum Nr 2
10.01.2018 12:12 BAK.1711.00011.2017 Protokół z kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budzetowej dla jednostki w Żłobku Miejskim
10.01.2018 12:10 BAK.1711.00010.2017 Protokół z kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budzetowej dla jednostki w Szkole Podstawowej Nr 3
09.01.2018 15:30 BAK.1711.00007.2017 Fragmenty protokołu z kontroli wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Lublińca dla Zespołu Szkół im.Św.. Edyty Stein
09.01.2018 15:27 BAK.1711.00008.2017 Fragmenty protokołu z kontroli wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Lublińca dla Niepublicznego Przedszkola BARTEK
09.01.2018 15:24 BAK.1711.00006.2017 Fragmenty protokołu z kontroli wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Lublińca dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego
09.01.2018 15:18 BAK.1711.00005.2017 Fragmenty protokołu z kontroli wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Lublińca dla Prywatnego Przedszkola "Wyspa Szkrabów"
09.01.2018 15:16 BAK.1711.00004.2017 Fragmenty protokołu z kontroli wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Lublińca dla Prywatnego Przedszkola "Stumilowy Las"
04.01.2017 13:26 BAK.1711.1711.00013.2016 Plan kontroli na 2017r. realizowany w BAK
04.01.2017 13:24 BAK.1711.00014.2016 Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli za 2016r.
04.01.2017 13:23 BAK.1711.00010.2016 Protokół z kontrolii w Klubie Dziecięcym Stonoga II 2016
04.01.2017 13:21 BAK.1711.00011.2016 protokół z kontroli w Żłobku Miejskim ii 2016
22.09.2016 12:33 BAK.1712.00002.2016 Protokół kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Lublińcu w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej
17.06.2016 13:35 BAK.1711.00010.2016 Protokół kontroli w Żłobku Miejskim na podstawie Uchwały Nr412/XXXVI/2013 RM w Lublińcu
17.06.2016 13:32 BAK.1711.00009.2016 Protokół kontroli w Klubie Malucha "STONOGA" Agnieszki Skalskiej na podstawie Uchwały Nr412/XXXVI/2013 RM w Lublińcu
01.06.2016 13:08 BAK.1711.00006.2016 Protokół kontroli wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu Językowym "Wyspa Szkrabów
01.06.2016 13:06 BAK.1711.00005.2016 Protokół kontroli wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym
01.06.2016 13:04 BAK.1711.00004.2016 Protokół kontroli wykorzystania dotacji w Przedszkolu Niepublicznym "BARTEK"
01.06.2016 13:02 BAK.1711.00003.2016 Protokół kontroli wykorzystania dotacji w Zespole Szkół im.Św. E.Stein
01.06.2016 13:00 BAK.1711.00002.2016 Protokół kontroli wykorzystania dotacji w Przedszkolu Prywatnym Stumilowy Las
01.06.2016 12:57 BAK.1711.00001.2016 Plan kontroli na 2016r.
01.06.2016 12:55 BAK.1711.00017.2015 Sprawozdanie z realiizacji planu kontroii w 2015r.
21.12.2015 12:40 BAK.1711.00015.2015 Protokół kontroli w Klubie Malucha "STONOGA" Agnieszki Skalskiej na podstawie Uchwały Nr412/XXXVI/2013 RM w Lublińcu
21.12.2015 12:38 BAK.1711.00016.2015 Protokół z kontroli w Żłobku Miejskim - 12.2015r.
12.10.2015 13:39 BAK.1711.00013.2015 Protokół kontroli w Klubie Malucha "STONOGA" Agnieszki Skalskiej na podstawie Uchwały Nr412/XXXVI/2013 RM w Lublińcu [2]
12.10.2015 13:35 BAK.1711.00012.2015 Protokół z kontroli w Żłobku Miejskim - 06.2015r.
12.10.2015 13:31 BAK.1711.00011.2015 Protokół z kontroli w Miejskim Przedszkolu Nr 4
12.10.2015 13:30 BAK.1711.00010.2015 Protokół z kontroli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3

1 2 3 4 następna