Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2018 13:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019.
07.11.2018 15:22 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
06.11.2018 16:36 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
06.11.2018 15:26 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
06.11.2018 14:34 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych - rozgraniczenie.
06.11.2018 09:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
30.10.2018 10:25 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiącymi własność gminy Lubliniec
25.10.2018 13:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
24.10.2018 13:31 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
23.10.2018 14:38 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
23.10.2018 14:30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
23.10.2018 14:03 Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
19.10.2018 15:03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
19.10.2018 14:21 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
19.10.2018 14:09 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
18.10.2018 10:39 Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
17.10.2018 10:53 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stein 6 w Lublińcu
16.10.2018 13:47 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
15.10.2018 09:36 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność gminy Lubliniec
12.10.2018 12:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
10.10.2018 08:41 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
08.10.2018 09:12 Ogloszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalach nr 5 i 6 w budynku oficyny przy pl. Mańki 1 w Lublińcu
05.10.2018 14:19 Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
05.10.2018 14:15 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
05.10.2018 13:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
03.10.2018 09:01 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu dachu budynku gospodarczego przy ul. Stein 6 w Lublińcu
28.09.2018 08:53 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
27.09.2018 14:45 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
26.09.2018 14:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
26.09.2018 08:26 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi związanej z przeprowadzeniem rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach i budynkach należących do Gminy Lubliniec
25.09.2018 10:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
21.09.2018 10:35 Zaproszenie do składania ofert na remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalach nr 5 i 6 w budynku oficyny przy pl. Mańki 1 w Lublińcu
21.09.2018 10:23 Informacja z otwarcia ofert na udzielenie zamówienia na wykonanie robot związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy.
20.09.2018 08:41 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu w ramach zadania pn.: "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu"
20.09.2018 08:40 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi związanej z przeprowadzeniem rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do Gminy Lubliniec
19.09.2018 09:37 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
18.09.2018 10:40 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"
18.09.2018 09:01 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu dachu budynku gospodarczego przy ul. E.Stein 6 w Lublińcu
12.09.2018 14:30 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu.
12.09.2018 09:58 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie instalacji domofonowej wraz z elektryczną instalacją zasilającą w klatce schodowej w budynku przy ul. Tylnej 2 w Lublińcu
07.09.2018 08:35 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Lubliniec.
06.09.2018 10:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany nawierzchni chodnika na Placu Kościuszki w Lublińcu
06.09.2018 08:48 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów rocznych dla 8 obiektów mostowych na terenie gminy Lubliniec
05.09.2018 14:17 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" w zakresie zadania nr 1 – meble.
31.08.2018 14:57 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
31.08.2018 14:24 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
27.08.2018 15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
27.08.2018 13:52 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie robót malarskich połaci dachowej budynku komunalnego przy ul. Stein 6 w Lublińcu
27.08.2018 13:24 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie wymiany stolarki w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec.
27.08.2018 13:16 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu.

1 2 3 4 5 następna