Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2019 14:13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
11.01.2019 13:32 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robot związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
27.12.2018 08:57 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1 przy ul. Wąskiej 2 w Lublińcu
19.12.2018 10:15 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej
17.12.2018 09:37 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
13.12.2018 12:31 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł
06.12.2018 13:42 Informacja z otwarcia ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł
04.12.2018 12:29 Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec zakresie zadania nr 1.
04.12.2018 08:17 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
04.12.2018 07:35 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej
30.11.2018 14:58 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
28.11.2018 13:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
28.11.2018 13:11 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
27.11.2018 13:07 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł
20.11.2018 10:38 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyknego do RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie gminy Lubliniec - etap II".
20.11.2018 09:20 Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019r.
20.11.2018 09:18 Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w 2019r.
20.11.2018 09:18 Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w 2019r.
19.11.2018 12:58 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oswietlenia ulicznego będącego wlasnością gminy Lubliniec
16.11.2018 15:08 Informacja z otwarcia ofert na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
16.11.2018 15:05 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019
16.11.2018 09:47 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
15.11.2018 14:50 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
08.11.2018 13:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019.
07.11.2018 15:22 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
06.11.2018 16:36 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
06.11.2018 15:26 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
06.11.2018 14:34 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych - rozgraniczenie.
06.11.2018 09:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
30.10.2018 10:25 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiącymi własność gminy Lubliniec
25.10.2018 13:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
24.10.2018 13:31 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
23.10.2018 14:38 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
23.10.2018 14:30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
23.10.2018 14:03 Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
19.10.2018 15:03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
19.10.2018 14:21 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
19.10.2018 14:09 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
18.10.2018 10:39 Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
17.10.2018 10:53 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stein 6 w Lublińcu
16.10.2018 13:47 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
15.10.2018 09:36 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność gminy Lubliniec
12.10.2018 12:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
10.10.2018 08:41 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
08.10.2018 09:12 Ogloszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalach nr 5 i 6 w budynku oficyny przy pl. Mańki 1 w Lublińcu
05.10.2018 14:19 Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
05.10.2018 14:15 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
05.10.2018 13:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
03.10.2018 09:01 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu dachu budynku gospodarczego przy ul. Stein 6 w Lublińcu
28.09.2018 08:53 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu

1 2 3 4 5 następna