Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2017 13:54 Górecka Katarzyna – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu - objęcie stanowiska
17.10.2017 13:53 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu - objęcie stanowiska
17.10.2017 13:51 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - objęcie stanowiska
17.10.2017 13:50 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
17.10.2017 13:49 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu - utrata stanowiska
17.10.2017 13:47 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
17.10.2017 13:45 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
17.07.2017 14:55 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
17.07.2017 14:55 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
17.07.2017 14:54 Gabriela Czech – Skarbnik Miasta Lublińca
17.07.2017 14:53 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
17.07.2017 14:52 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
17.07.2017 14:51 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
17.07.2017 14:50 Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego
17.07.2017 14:48 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
17.07.2017 14:47 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
17.07.2017 14:46 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
17.07.2017 14:45 Marzena Grzyb - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
17.07.2017 14:44 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
17.07.2017 14:43 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
17.07.2017 14:42 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
17.07.2017 14:41 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
17.07.2017 14:39 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
17.07.2017 14:38 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
17.07.2017 14:37 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
17.07.2017 14:36 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
17.07.2017 14:35 Anna Janik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
17.07.2017 14:34 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
17.07.2017 14:33 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
17.07.2017 14:31 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
17.07.2017 14:29 Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
17.07.2017 14:28 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
17.07.2017 14:27 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
17.07.2017 14:24 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
17.07.2017 14:23 Katarzyna Lizurek - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu (obecna)
17.07.2017 14:22 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu (była)
17.07.2017 14:21 Katarzyna Lizurek - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu – objęcie stanowiska
17.07.2017 14:20 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu – utrata stanowiska
31.01.2017 13:17 Grzyb Marzena - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu - objęcie stanowiska
31.01.2017 13:15 Grzyb Marzena - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu - utrata stanowsika