Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2018 08:53 Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.12.2017 14:00 Zarządzenie Nr 263/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
29.12.2017 13:58 Zarządzenie Nr 262/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
29.12.2017 13:55 Zarządzenie Nr 261/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
29.12.2017 13:52 Zarządzenie Nr 260/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
29.12.2017 13:41 Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.12.2017 13:37 ZARZĄDZENIE NR 258/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
29.12.2017 13:34 Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
28.12.2017 08:50 Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2018 roku
28.12.2017 08:46 Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
28.12.2017 08:42 Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.12.2017 09:14 Zarządzenie Nr 253/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.12.2017 08:59 ZARZĄDZENIE NR 252/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
27.12.2017 08:56 Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. Sportowej w Lublińcu.
27.12.2017 08:44 Zarządzenie nr 250/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.
27.12.2017 08:38 Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
27.12.2017 08:34 Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
27.12.2017 08:29 ZARZĄDZENIE NR 247/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
27.12.2017 08:23 Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec"
22.12.2017 09:12 Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
22.12.2017 09:06 Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
22.12.2017 09:03 ZARZĄDZENIE Nr 243/2017 BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA Z  DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu  
22.12.2017 08:59 ZARZĄDZENIE NR 242/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
27.11.2017 09:55 Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
27.11.2017 09:47 Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
27.11.2017 09:36 Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
27.11.2017 09:26 Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
27.11.2017 09:13 Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
27.11.2017 09:00 Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.11.2017 08:50 Zarządzenie Nr 235/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 października 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
22.11.2017 09:30 ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
22.11.2017 09:10 ZARZĄDZENIE NR 233/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15.11.2017 14:44 Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:42 Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:40 Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:34 Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:31 Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:26 Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:24 Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:17 Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
15.11.2017 14:14 Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:11 Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie zachodniej obwodnicy miasta na okres do 3 lat.
15.11.2017 13:33 ZARZĄDZENIE NR 222/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu.
15.11.2017 13:28 Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
15.11.2017 13:25 Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
10.11.2017 13:58 ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
10.11.2017 13:47 Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
10.11.2017 13:43 Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
10.11.2017 13:37 ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca
10.11.2017 13:14 ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

1 2 3 4 5 6 następna