Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2017 09:55 Zaproszenie do składania ofert na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubliniec oraz ich umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2018r.
19.12.2017 13:53 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
19.12.2017 13:52 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
14.12.2017 15:13 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegajacych na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 20/4 w Lublińcu
13.12.2017 09:57 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wybudowanie schodów zewnętrznych do kondygnacji podziemnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu
12.12.2017 13:00 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
08.12.2017 08:42 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej w Lublincu.
05.12.2017 15:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu schodów zewnętrznych do kondygnacji podziemnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu przy ul. Sądowej 9
05.12.2017 12:06 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
01.12.2017 13:50 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
01.12.2017 13:48 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
01.12.2017 13:47 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
30.11.2017 08:52 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robot budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 20/6 w Lublińcu
29.11.2017 15:07 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
22.11.2017 12:56 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 20/6 w Lublińcu
22.11.2017 11:10 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
20.11.2017 10:11 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2018r.
17.11.2017 14:38 Ogłoszenie o wyniku porzetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
17.11.2017 13:47 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca na kwotę 5.000.000,00 zł
17.11.2017 13:03 Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
16.11.2017 14:33 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
16.11.2017 11:11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
16.11.2017 11:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
14.11.2017 13:56 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegajacych na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 20/6
10.11.2017 15:14 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
08.11.2017 11:22 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na zapewnieniu całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec.
08.11.2017 09:52 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
02.11.2017 09:45 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
30.10.2017 12:41 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
24.10.2017 10:54 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie przeglądów pięcioletnich dla 8 obiektów mostowych na terenie gminy Lubliniec
17.10.2017 10:49 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
16.10.2017 13:42 Ogłoszenie o lokalu użytkowym przeznaczonym do najmu przy ul. Stein 6 w Lublińcu
13.10.2017 08:50 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przegladów pięcioletnich dla 8 obiektów mostowych
11.10.2017 14:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
09.10.2017 09:11 Zaproszenie do składania ofert, poprzedzających negocjacje w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lubliniec
09.10.2017 08:50 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
09.10.2017 08:47 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami, stanowiącymi własność gminy Lubliniec
06.10.2017 13:42 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
06.10.2017 09:00 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec
03.10.2017 10:54 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie przegladów stanu technicznego budynków oraz instalacji elektrycznych w budynkach należących do gminy Lubliniec.
29.09.2017 14:12 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec.
29.09.2017 14:10 Informacja z otwarcia ofert na na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
28.09.2017 14:08 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec [
26.09.2017 09:47 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rocznego przegladu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec.
26.09.2017 09:44 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
25.09.2017 12:16 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy pl. Niepodległości 3a
25.09.2017 09:17 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
22.09.2017 11:52 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
21.09.2017 09:44 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność gminy Lubliniec
20.09.2017 11:12 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne

1 2 3 4 5 następna