Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2016 13:20 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
31.08.2016 13:18 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
31.08.2016 13:17 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
31.08.2016 13:16 Czech Gabriela - Skarbnik Miasta Lublińca
31.08.2016 13:15 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
31.08.2016 13:15 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca - nabycie uprawnień
31.08.2016 13:14 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
31.08.2016 13:13 Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego
31.08.2016 13:12 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
31.08.2016 13:12 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
31.08.2016 13:10 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
31.08.2016 13:09 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
31.08.2016 13:09 Marzena Grzyb - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
31.08.2016 13:08 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
31.08.2016 13:07 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
31.08.2016 13:06 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
31.08.2016 13:05 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu,
31.08.2016 13:05 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
31.08.2016 13:04 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
31.08.2016 13:03 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
31.08.2016 13:01 Anna Janik – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
31.08.2016 13:00 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
31.08.2016 12:50 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
31.08.2016 12:49 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
31.08.2016 12:47 Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
31.08.2016 12:46 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu,
31.08.2016 12:45 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
31.08.2016 12:44 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
31.08.2016 12:42 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu
31.08.2016 12:41 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca - nabycie uprawnień