Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2023 08:00 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Lubliniec w 2022 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
11.02.2022 08:38 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Lubliniec w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
16.02.2021 10:34 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Lubliniec w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
17.02.2020 08:23 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Lubliniec w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
20.02.2019 14:02 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Lubliniec w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
16.02.2018 09:28 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Lubliniec w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
16.02.2017 08:29 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Lubliniec w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
20.07.2016 10:03 Rejestr spraw załatwianych na podstawie zgłoszeń podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2016r.
19.07.2016 13:50 Sposób postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Urzędzie Miejskim określa Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 lipca 2016r.