Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2017 13:26 Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
10.01.2017 13:25 Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
10.01.2017 13:23 Zarządzenie nr 254/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu.
10.01.2017 13:22 Zarządzenie nr 253/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu.
10.01.2017 13:21 Zarządzenie nr 252/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu.
10.01.2017 13:20 Zarządzenie nr 251/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu.
10.01.2017 13:19 Zarządzenie nr 250/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
10.01.2017 13:17 Zarządzenie nr 249/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
10.01.2017 13:15 Zarządzenie nr 248/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu.
10.01.2017 13:14 Zarządzenie nr 247/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.
10.01.2017 13:13 Zarządzenie nr 246/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
10.01.2017 13:12 Zarządzenie nr 245/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Lublińcu.
10.01.2017 13:11 Zarządzenie nr 244/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Lublińcu.
10.01.2017 13:09 Zarządzenie Nr 243/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości budynkowej położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
10.01.2017 12:54 Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
10.01.2017 12:51 ZARZĄDZENIE NR 241/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
02.01.2017 08:23 ZARZĄDZENIE NR 240/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
02.01.2017 08:21 Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Lubliniec oraz jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
02.01.2017 08:19 ZARZĄDZENIE NR 238/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
02.01.2017 08:15 ZARZĄDZENIE NR 237/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2017
02.01.2017 08:10 Zarządzenie nr 236/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Lubliniec.
02.01.2017 08:08 ZARZĄDZENIE NR 235/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
02.01.2017 08:07 ZARZĄDZENIE NR 234/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
02.01.2017 08:05 ZARZĄDZENIE NR 233/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
30.12.2016 09:00 Zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.
30.12.2016 08:59 Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Lubliniec do udziału w pracach Komisji Przetargowej.
30.12.2016 08:54 ZARZĄDZENIE NR 230/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
30.12.2016 08:53 ZARZĄDZENIE NR 229/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla przyjętej do używania inwestycji w obcym środku trwałym.
20.12.2016 11:47 ZARZĄDZENIE NR 228/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
20.12.2016 11:43 Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
20.12.2016 11:38 ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
20.12.2016 11:35 Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
20.12.2016 11:28 Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
20.12.2016 11:22 Zarządzenie 223/2016 Burmistrz Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska
20.12.2016 11:19 Zarządzenie nr 222/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.
12.12.2016 09:25 Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
12.12.2016 09:21 Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
12.12.2016 09:11 ZARZĄDZENIE NR 219/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
12.12.2016 09:06 ZARZĄDZENIE NR 218/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
12.12.2016 09:01 Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych
12.12.2016 08:57 ZARZĄDZENIE NR 216/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
28.11.2016 14:09 Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji do odsłuchania nagrania rozmowy telefonicznej z centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
22.11.2016 11:48 Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2017 roku
22.11.2016 11:35 Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
22.11.2016 11:29 Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
22.11.2016 11:21 Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
22.11.2016 11:17 ZARZĄDZENIE NR 210/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
15.11.2016 14:33 Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie: realizacji uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu i określenia osoby odpowiedzialnej za likwidację ZOPO i utworzenie CUW
15.11.2016 14:30 Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
15.11.2016 14:29 Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 następna