Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2017 11:12 Uchwała Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
21.12.2016 14:24 Uchwała Nr 313/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
21.12.2016 14:20 Uchwała Nr 312/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
21.12.2016 14:15 Uchwała Nr 311/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
21.12.2016 14:12 Uchwała Nr 310/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
29.11.2016 16:00 Uchwała Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
29.11.2016 15:56 Uchwała Nr 297/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 283/XXVII/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 rok
29.11.2016 15:52 Uchwała Nr 296/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
29.11.2016 15:50 Uchwała Nr 295/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 rok
29.11.2016 15:45 Uchwała Nr 294/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
29.11.2016 15:41 Uchwała Nr 293/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2017 r.
29.11.2016 15:34 Uchwała Nr 292/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 rok
29.11.2016 15:28 Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
29.11.2016 15:25 Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 rok
29.11.2016 15:22 Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 rok
29.11.2016 15:17 Uchwała Nr 273/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
07.10.2016 12:50 Uchwała Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
07.10.2016 12:49 Uchwała Nr 269/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
07.10.2016 12:48 Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiego w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
07.10.2016 12:43 Uchwała Nr 267/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca.
09.09.2016 15:28 Uchwała Nr 249/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
23.05.2016 12:30 Uchwała Nr 212/XXII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwiaetnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego
23.05.2016 12:22 Uchwała Nr 211/XXII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublińca
08.04.2016 08:39 Uchwała Nr 204/XX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
07.04.2016 10:51 Uchwała Nr 201/XIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Wiejskiej
07.04.2016 10:15 Uchwała Nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
07.04.2016 10:11 Uchwała Nr 194/XIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego
07.04.2016 10:09 Uchwała Nr 193/XIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Miasta Lublińca oraz zasad ich używania
03.02.2016 12:12 Uchwała Nr 189/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
03.02.2016 12:10 Uchwała 187/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
03.02.2016 12:04 Uchwała Nr 186/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec