Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2016 13:52 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej na terenie budowy Przedszkola nr 2 w Lublińcu.
16.12.2016 12:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków mieszkalnych
09.12.2016 13:44 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017r.
08.12.2016 13:00 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulicy Ks. Cebuli (440 009S), Górniczej (440 030S) i Kard. Hlonda (440 034S) w Lublińcu wraz z budową oświetlenia drogowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
29.11.2016 13:26 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
23.11.2016 11:06 Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
23.11.2016 11:03 Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
21.11.2016 15:18 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż 9 szt. ławek przy ul. Niegolewskich/Powstańców Śl. oraz 9 szt. przy ul. Lisowickiej, Wilniewczyca w Lublińcu.
21.11.2016 08:43 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulicy Ks. Cebuli (440 009S), Górniczej (440 030S) i Kard. Hlonda (440 034S) w Lublińcu wraz z budową oświetlenia drogowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
18.11.2016 08:42 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
17.11.2016 09:36 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób Gminy Lubliniec
16.11.2016 09:57 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
15.11.2016 11:30 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu
15.11.2016 10:55 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
10.11.2016 12:14 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gajowej w Lublińcu (dz. nr 355/41)
10.11.2016 10:52 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiącymi własność gminy Lubliniec
09.11.2016 09:02 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej przy Przedszkolu Miejskim nr 6 w Lublińcu
08.11.2016 10:32 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku mieszkalnym położonym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27
07.11.2016 13:58 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu.
07.11.2016 13:56 Ogłoszenie o unieważnieniu procedury zapytania ofertowego na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu
03.11.2016 12:32 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. ZHP3 w Lublińcu (działka nr 2627/170 obok boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw).
03.11.2016 10:47 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. K. Mańki 1 w Lublińcu
02.11.2016 14:29 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
31.10.2016 12:50 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu ogrodzenia na nieruchomości (działka 355/41) przy ul. Gajowej w Lublińcu.
28.10.2016 14:40 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu
28.10.2016 14:39 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
28.10.2016 09:06 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
27.10.2016 12:26 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu
27.10.2016 09:15 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na rozbiórkę rampy żelbetowej (obiekt nr 1), budynku halowego (budynek nr 2) i budynku mieszkalnego (budynek nr 4) przy ulicy Sportowej w Lublińcu
26.10.2016 13:44 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiącymi własność gminy Lubliniec
26.10.2016 10:54 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego bedącego własnością gminy Lubliniec oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Plebiscytowej, Powstańców, Mickiewicza, Stalmacha, Kilińskiego w Lublińcu
25.10.2016 15:15 Zaproszenie do składania oferty na wykonanie nasadzenia mieszanki roślin cebulowych mechanicznie za pomocą sadzarki na istniejącym trawniku przy ul. Niegolewskich i ul. Powstańców w Lublińcu.
25.10.2016 14:21 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu organizacji ruchu dla Gminy Lubliniec
25.10.2016 09:30 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Cyrana w Lublińcu
25.10.2016 09:28 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodnika łączącego ulice Sokoła i Sądową w Lublińcu
24.10.2016 14:47 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
21.10.2016 14:05 Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola nr 4 w Lublińcu
21.10.2016 14:02 Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola Intergracyjnego nr 3 w Lublińcu
21.10.2016 11:25 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku mieszkalnym położonym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27
21.10.2016 10:28 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej przy Przedszkolu Miejskim nr 6 w Lublińcu
20.10.2016 13:18 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie pomiarów natążenia ruchu drogowego na 6 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
18.10.2016 15:18 Ogłoszenie o unieważnieniu przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
18.10.2016 15:14 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. K. Mańki 1 w Lublińcu
18.10.2016 14:53 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
18.10.2016 14:49 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 4
18.10.2016 10:10 Ogłoszenie o unieważnieniu procedury zapytania ofertowego na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni utwardzonej drogi wewnętrznej do budynków przy ul.Grunwaldzkiej 22-30
17.10.2016 09:30 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika łączącego ulice Sokoła i Sądową w Lublińcu
17.10.2016 09:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ulicy Cyrana w Lublińcu
14.10.2016 12:22 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu organizacji ruchu dla Gminy Lubliniec
14.10.2016 12:20 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozbiórki rampy żelbetowej, budynku halowego i budynku mieszkalnego przy ul.Sportowej w Lublincu

1 2 3 4 5 następna