Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2022 13:17 Załącznik graficzny do Uchwały Nr 607/LIV/2022
22.12.2022 13:16 Uchwała Nr 607/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. płk Wacława Wilniewczyca w zachodniej części miasta Lublińca
22.12.2022 13:13 Załącznik graficzny do Uchwały Nr 581_LI_2022
07.10.2022 09:43 Uchwała Nr 581/LI/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich
01.09.2022 12:23 Legenda do Uchwały Nr 572/L/2022
01.09.2022 12:22 Załącznik graficzny do Uchwały Nr 572/L/2022
25.01.2022 13:55 Załącznik graficzny do Uchwały Nr 496/XLII/2022
25.01.2022 13:54 Uchwała Nr 496/XLII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich
16.06.2021 11:31 Załącznik graficzny do Uchwały Nr 380/XXXIV/2021
16.06.2021 11:30 Uchwała Nr 380/XXXIV/2021 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu
16.06.2021 11:29 Załącznik graficzny do Uchwały Nr 379/XXXIV/2021
16.06.2021 11:28 Uchwała Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
16.06.2021 11:25 Załącznik graficzny do Uchwały Nr 378/XXXIV/2021
16.06.2021 11:24 Uchwała Nr 378/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów
16.12.2020 10:24 UCHWAŁA NR 297/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca
16.12.2020 10:22 UCHWAŁA NR 295/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej część miasta Lublińca
16.12.2020 10:21 UCHWAŁA NR 294/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
07.09.2020 10:29 UCHWAŁA NR 255/XXIV/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
07.09.2020 10:28 UCHWAŁA NR 256/XXIV/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
24.09.2019 12:57 UCHWAŁA NR 113/XII/2019 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Powstańców Śląskich miasta Lublińca
24.09.2019 12:56 UCHWAŁA NR 112/XII/2019 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec
24.09.2019 12:53 Uchwała Nr 353/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca (tekst jednolity)
23.10.2018 13:49 Uchwała Nr 557/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.09.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Oleskiej miasta Lublińca
23.01.2018 13:40 Uchwała Nr 461/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca – Kokotek - etap I
23.01.2018 13:38 Uchwała Nr 460/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Zachodniej miasta Lublińca
23.01.2018 13:36 Uchwała Nr 459/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
23.01.2018 13:34 Uchwała Nr 458/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.M.C.Skłodowskiej miasta Lublińca
03.01.2018 13:35 Uchwała Nr 441/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i Pl. Niepodległości miasta Lublińca
03.01.2018 13:34 Uchwała Nr 440/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Rolniczej miasta Lublińca
10.05.2017 12:33 Uchwała Nr 350/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
02.11.2016 11:33 Klonowa_uchwała Nr 353/XXXIV/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_tekst jednolity
28.10.2016 14:05 UCHWAŁA NR 268/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
16.09.2015 11:46 UCHWAŁA NR 521XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca
23.01.2015 13:56 Uchwała Nr 44/III/14 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.2014r w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej we wschodniej
17.09.2014 12:33 Uchwała Nr 549/LII/2014 z dn. 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Opolską a ul. Oleską w północnej części miasta Lublińca
29.05.2014 14:20 UCHWAŁA NR 457/XL/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej
29.05.2014 14:17 UCHWAŁA NR 522/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Lisowickiej w zachodniej cz. miasta
29.05.2014 14:12 UCHWAŁA NR 394/XXXV/2013 R. RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 23 maja 2013 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Klonowej i Częstochowskiej
13.02.2014 14:42 UCHWAŁA NR 751/LVII/2010 z dnia 27 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu
12.02.2014 15:17 UCHWAŁA NR 496/LIV/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca (linia 110kV)
16.09.2013 13:34 UCHWAŁA NR 431/XXXVIII/2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Cmentarnej i Dworcowej
16.09.2013 13:20 UCHWAŁA NR 430/XXXVIII/2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej -Steblów w północnej części m.Lublińca
02.04.2013 14:28 Uchwała Nr 337/XXIX/2012 z dnia 21.12.2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej cz. miasta Lublińca
25.09.2012 13:46 Uchwała Nr 247/XXI/2012 Rady Miasta Lubliniec w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca
24.01.2012 10:09 Uchwała Nr 167/XIII/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 25 października 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Ronda Śląskiego w śródmieściu miasta Lublińc
28.02.2011 11:22 UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19.10.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca
25.02.2011 13:35 UCHWAŁA NR 775/LVIII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 19.10.2010 r. w spr. zmiany miejscowego planu zagosp. przestrz. obszaru położonego w półn.-zach. części m.Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów
14.07.2009 14:48 Uchwała Nr 416/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 31 marca 2009r. w spr. uchwalenia miejsc. planu zagosp. przestrz. obszaru położonego w półn.-wsch. cz. m. Lublińca
29.12.2008 10:10 UCHWAŁA NR 352/XXVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2004r. W sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublińca.
28.11.2008 14:14 Uchwała Nr 354/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: miejsc. planu zagosp. przestrz. dla terenów w rejonie ul. Powstańców Śl. oraz w rejonie ul. Częstochowskiej

1 2 następna