Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2016 11:20 ZARZĄDZENIE NR 258/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla przyjętej do używania inwestycji w obcym środku trwałym.
12.01.2016 13:07 Zarządzenie Nr 257/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
12.01.2016 13:05 Zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenie Nr 203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
12.01.2016 13:01 Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych Miasta.
12.01.2016 12:55 Zarządzenie Nr 254/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie : przyjęcia zasad – polityki rachunkowości.
12.01.2016 12:51 ZARZĄDZENIE NR 253/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
08.01.2016 08:51 Zarządzenie Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mundurowego Komendy Straży Miejskiej w Lublińcu
29.12.2015 08:33 Zarządzenie nr 251/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2016r.
29.12.2015 08:29 ZARZĄDZENIE NR 250/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2016
29.12.2015 08:26 ZARZĄDZENIE NR 249/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
22.12.2015 08:07 Zarządzenie Nr 248/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. NOWEJ.
22.12.2015 08:05 Zarządzenie Nr 247 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
22.12.2015 07:59 Zarządzenie Nr 246/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
16.12.2015 12:21 Zarządzenie Nr 245/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
16.12.2015 12:12 ZARZĄDZENIE NR 244/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
15.12.2015 13:34 ZARZĄDZENIE NR 243/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie aktualizacji planu akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
15.12.2015 13:03 ZARZĄDZENIE NR 242/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 r. w sprawie powołania komisji, ustalenia nowych terminów do brakowania druków ścisłego zarachowania - odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Lublińcu.
15.12.2015 12:52 ZARZĄDZENIE NR 241/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Lubliniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
14.12.2015 14:56 Zarządzenie Nr 240/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z lodowiska i usług związanych z korzystaniem z lodowiska miejskiego oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni miejskiej
14.12.2015 14:50 Zarządzenie nr 239 /2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.12.2015 14:46 Zarządzenie Nr 238/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.
14.12.2015 09:55 Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniej Straży Pożarnej w Lublińcu
14.12.2015 09:50 Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2016 r.
14.12.2015 09:41 Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wykazu lokali socjalnych
08.12.2015 13:05 ZARZĄDZENIE NR 234/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 LISTOPADA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
08.12.2015 13:00 Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.
07.12.2015 10:25 Zarządzenie Nr 232/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z lodowiska i usług związanych z korzystaniem z lodowiska miejskiego oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni miejskiej.
07.12.2015 10:20 Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Ogrodowej 17 na okres do 3 lat.
20.11.2015 12:08 Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
20.11.2015 12:02 Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
20.11.2015 11:59 ZARZĄDZENIE NR 228/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 LISTOPADA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
20.11.2015 11:52 Zarzadzenie Nr 227/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie "określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych"
16.11.2015 13:17 ZARZĄDZENIE NR 226/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
16.11.2015 13:07 Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu
16.11.2015 12:56 ZARZĄDZENIE NR 224/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
16.11.2015 09:22 Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2015 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
16.11.2015 09:14 ZARZĄDZENIE NR 222/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
16.11.2015 09:01 ZARZĄDZENIE NR 221/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
26.10.2015 13:59 ZARZĄDZENIE NR 220/2015 Burmistrz Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
26.10.2015 13:54 Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
26.10.2015 13:49 ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
23.10.2015 13:47 Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 pażdziernika 2015 r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 paździenika 2015 r.
23.10.2015 13:42 Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Operatorów Systemów Informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 paździenika 2015 r.
23.10.2015 13:39 Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. M.C. Skłodowskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
23.10.2015 13:34 Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. Szymanowskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
23.10.2015 13:29 Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. Mickiewicza oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
23.10.2015 13:25 Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu nieruchomości stanowiącej własność GminyLubliniec położonej przy ul. Wojska Polskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
23.10.2015 13:20 Zarządzenie nr 211/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
23.10.2015 13:17 ZARZĄDZENIE NR 210/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
23.10.2015 13:07 Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2015 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

1 2 3 4 5 6 następna