Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2015 12:08 Anna Janik – objęcie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
16.09.2015 12:07 Anna Janik – utrata funkcji p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
16.09.2015 12:05 Gabriela Czech – objęcie funkcji Skarbnika Miasta Lublińca
16.09.2015 12:01 Ewa Kaczmarczyk – utrata funkcji Skarbnika Miasta Lublińca
08.09.2015 15:45 Edward Maniura - Burmistrz Miasta Lublińca
08.09.2015 15:43 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
08.09.2015 15:41 Ewa Kaczmarczyk – Skarbnik Miasta Lublińca
08.09.2015 15:41 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
08.09.2015 15:39 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
08.09.2015 15:38 Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego
08.09.2015 15:38 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
08.09.2015 15:37 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
08.09.2015 15:36 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
08.09.2015 15:33 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
08.09.2015 15:31 Marzena Grzyb - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
08.09.2015 15:30 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
08.09.2015 15:29 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,
08.09.2015 15:28 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
08.09.2015 15:26 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
08.09.2015 15:26 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
08.09.2015 15:25 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
08.09.2015 15:23 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
08.09.2015 15:20 Bożena Wręczycka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
08.09.2015 15:15 Anna Janik – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
08.09.2015 15:13 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
08.09.2015 15:12 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińc
08.09.2015 15:11 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
26.08.2015 15:28 Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
26.08.2015 15:26 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
26.08.2015 15:26 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
26.08.2015 15:24 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu,
26.08.2015 15:22 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu.