Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2016 11:17 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
18.12.2015 14:12 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku mieszkalnym położonym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27, należącym do gminy Lubliniec
18.12.2015 09:17 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł
17.12.2015 14:31 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w Lublińcu
17.12.2015 13:16 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz instalacji elektrycznych w budynkach należących do Gminy Lubliniec
15.12.2015 14:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Lublińcu
15.12.2015 12:06 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
14.12.2015 10:16 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
09.12.2015 09:29 Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł
08.12.2015 13:18 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
01.12.2015 13:48 Zaproszenie do składania ofert na "Zapewnienie całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w roku 2016"
01.12.2015 12:34 Zaproszenie do składania ofert na "Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec"
30.11.2015 14:57 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i instalacji elektrycznych w budynkach należących do Gminy Lubliniec
26.11.2015 15:03 Zaproszenie do skladania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego włsnością gminy Lubliniec oraz sygnalizacji świetlnej.
23.11.2015 13:36 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż 2 szt. dwustronnych tablic pamiątkowych dla zadania pn. "Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia w Lublińcu".
23.11.2015 12:48 Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
20.11.2015 14:16 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20 stanowiącej własność komunalną miasta Lublińca
18.11.2015 12:47 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Kochanowskiego wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego
17.11.2015 11:07 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
16.11.2015 14:21 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie lasu komunalnego
16.11.2015 14:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
16.11.2015 13:41 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminu Lubliniec
16.11.2015 12:33 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P."
13.11.2015 13:40 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla zadania pn.: „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu”
12.11.2015 12:35 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7a
10.11.2015 13:35 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
05.11.2015 13:55 Zaproszenie do składania ofert na wywóz nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20, stanowiącej własność komunalną miasta Lublińca
05.11.2015 08:16 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P."
04.11.2015 11:58 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wymianę stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
02.11.2015 09:38 Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie i montaż stojaków rowerowych wraz z oznakowaniem
29.10.2015 14:23 Wyniki zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
29.10.2015 10:19 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7a
27.10.2015 15:03 Zaproszenie do składania ofert na wymianę stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących wlasność Gminy Lubliniec
27.10.2015 14:50 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
26.10.2015 09:58 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Lubliniec
22.10.2015 14:39 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnego
20.10.2015 07:59 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji budynków mieszkalnych przy pl. Niepodległości 2 oraz ul.Piłsudskiego 13 w Lublińcu
15.10.2015 07:37 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
14.10.2015 08:38 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z modernizacją stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P.
12.10.2015 14:49 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
07.10.2015 14:53 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwania awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób Gminy Lubliniec
02.10.2015 08:58 Zaproszenie do ofert na wykonanie utwardzenia powierzchni komunikacyjnych przy budynku przedszkola przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu.
01.10.2015 10:42 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnego
29.09.2015 12:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
28.09.2015 13:23 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania na wykonanie ogrodzenia placu składowego przy ulicy Nowej w Lublińcu
25.09.2015 08:44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokali użytkowych stanowiących wlasność Gminy Lubliniec
24.09.2015 14:47 Zaproszenie do ofert na wykonanie utwardzenia powierzchni komunikacyjnych przy budynku przedszkola przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu.
23.09.2015 13:18 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymnaiem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
23.09.2015 12:15 Ogłoszenie o unieważnienie postępowania na wykonanie ogrodzenia placu składowego przy ul. Nowej w Lublińcu
21.09.2015 13:11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z modernizacją stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P.

1 2 3 4 następna