Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2015 13:34 Janik Anna - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 - objęcie stanowiska
20.10.2014 11:58 Chałat Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu - objęcie stanowiska
20.10.2014 11:57 Chałat Katarzyna - p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu - utrata stanowiska
20.10.2014 11:56 Chałat Katarzyna - p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu - objęcie stanowiska
08.07.2014 14:28 Maria Glenc - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu - utrata stanowiska
22.05.2014 13:43 Edward Maniura - Burmistrz Miasta Lublińca
21.05.2014 15:43 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
21.05.2014 15:42 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
21.05.2014 15:41 Ewa Kaczmarczyk – Skarbnik Miasta Lublińca
21.05.2014 15:41 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego,
21.05.2014 15:40 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
21.05.2014 15:39 Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego
21.05.2014 15:38 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
21.05.2014 15:37 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
21.05.2014 15:36 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
21.05.2014 15:36 Marzena Grzyb - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
21.05.2014 15:35 Aleksandra Stachowiak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
21.05.2014 15:34 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
21.05.2014 15:34 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
21.05.2014 15:33 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
21.05.2014 15:32 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu,
21.05.2014 15:31 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
21.05.2014 15:30 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
21.05.2014 15:29 Bożena Wręczycka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu,
21.05.2014 15:28 Halina Pagwet – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
21.05.2014 15:28 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
21.05.2014 15:27 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
21.05.2014 15:26 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
21.05.2014 15:25 Maria Glenc - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
21.05.2014 15:24 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
21.05.2014 15:24 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu,
21.05.2014 15:23 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
21.05.2014 15:22 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu