Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2015 13:17 Uchwała Nr 47/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli..............
02.01.2015 13:14 Uchwała Nr 45/III/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie u. Klonowej
02.01.2015 13:10 Uchwała Nr 44/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej.....
02.01.2015 13:01 Uchwała Nr 43/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy ..
02.01.2015 12:57 uchwała nr 33/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
02.01.2015 12:55 Uchwała nr 30/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
16.12.2014 10:59 Uchwała nr 22/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek i nterminu płatności opłaty targowej.......
16.12.2014 10:58 Uchwała nr 21/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
16.12.2014 10:56 Uchwała Nr 20/II/2014 rady Miejskiej w lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjetej jako podstawa obliczenia podatku leśnego......
16.12.2014 10:53 Uchwała Nr 19/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjetej jako podstawa obliczenia podatku rolnego......
16.12.2014 10:48 Uchwała Nr 18/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób .........
16.12.2014 10:46 Uchwała Nr 573/LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Wiejskiej
09.10.2014 08:26 Uchwała Nr 566/LIV/2014 RM w Lublińcu z dnia 8 października 2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek .......
25.09.2014 10:46 Uchwała nr 562/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 wrzesnia 2014 roku wsprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w rejonie ul.Chabrowej.
25.09.2014 10:45 Uchwała 559/LIII/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorząddu terytorialnego zarządzonych ...
25.09.2014 10:42 Projekt uchwały Nr 558/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 wrzesnia 2014 roku w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib .....
22.09.2014 09:45 uchwała Nr 549/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego dla obszaru pomiędzy ul.Opolską a ....
22.09.2014 09:42 Uchwała Nr 548/LII/2014 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
22.09.2014 09:39 Uchwała nr 546/LII/2014 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty......
24.07.2014 08:57 Uchwała Nr 542/LI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
30.06.2014 08:52 Uchwała nr 540/L/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
29.05.2014 13:58 Uchwała Nr 529/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szcegółowych zasad, sposobui trybu umarzania......
29.05.2014 13:54 Uchwała Nr 522/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Lisowickiej......
29.05.2014 13:52 Uchwała Nr 521/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lubliniec z dnia 29 kwietnia 2014 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Częstochowskiej w ........
15.04.2014 15:05 Uchwała nr 511/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
15.04.2014 15:03 Uchwała Nr 510/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz .......
27.03.2014 13:30 Uchwała Nr 509/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 rok
27.03.2014 13:22 Uchwała Nr 508/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec
27.03.2014 13:20 Uchwała Nr 507/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie nadania nazwy promenadzie na terenie Lublińca.
03.03.2014 07:19 Uchwała Nr 498/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania....
03.03.2014 07:17 Uchwała Nr 496/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
11.02.2014 07:37 Uchwała Nr 492/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
11.02.2014 07:31 Uchwała Nr 491/XLIII/2014 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.