Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2015 11:55 Uchwała Nr 49/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lublińcu
02.01.2015 11:53 Uchwała nr 48/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lublińcu
02.01.2015 11:51 Uchwała Nr 47/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na ..
02.01.2015 11:48 Uchwała nr 46/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
02.01.2015 11:44 Uchwała nr 45/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Klonowej
02.01.2015 11:42 Uchwała Nr 44/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej we w
02.01.2015 11:37 Uchwała Nr 43/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie.
02.01.2015 11:25 Uchwała Nr 42/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
02.01.2015 11:21 Uchwała Nr 41/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
02.01.2015 11:19 Uchwała Nr 40/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
02.01.2015 11:17 Uchwała Nr 39/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
02.01.2015 11:14 Uchwała Nr 38/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości, położonej w Lublińcu przy ul. Sportowej, ......
02.01.2015 11:08 Uchwała Nr 37/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości, położonej w Lublińcu u zbiegu ulic ............
02.01.2015 11:04 Uchwała Nr 36/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul.Nowej stanowiącej własność Gminy .
02.01.2015 11:01 Uchwała Nr 35/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu w rejonie ul.Klonowej i ul............
02.01.2015 10:59 Uchwała Nr 34/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
02.01.2015 10:57 Uchwała nr 33/III/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
02.01.2015 10:55 Uchwała Nr 32/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Lublińcu
02.01.2015 10:54 Uchwała nr 31/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.
02.01.2015 10:51 Uchwała Nr 30/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
02.01.2015 10:49 Uchwała Nr 29/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
12.12.2014 11:26 Uchwała Nr 28/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
12.12.2014 11:24 Uchwała Nr 27/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
12.12.2014 11:22 Uchwała nr 26/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
12.12.2014 11:19 Uchwała Nr 25/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
12.12.2014 11:15 Uchwała Nr 24/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla zakładu budżetowego
12.12.2014 11:12 Uchwała Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
12.12.2014 11:09 Uchwała Nr 22/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek i terminu opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach .......
12.12.2014 11:05 Uchwała 21/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
12.12.2014 11:00 Uchwała Nr 20/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedazy drewna przyjetej jako podstawa obliczenia podatku lesnego i określenia obowiązującego wzoru ................
12.12.2014 10:58 uchwała Nr 19/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie obniżenia śrdeniej ceny skupu żyta, przyjetej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego ....
12.12.2014 10:27 Uchwała Nr 18/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od nieruchomości i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych .....
05.12.2014 09:15 Uchwała Nr 17/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 09:11 Uchwała Nr 16/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 09:09 Uchwała nr 15/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 09:07 Uchwała nr 14/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 09:04 Uchwała Nr 13/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 09:02 Uchwała Nr 12/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 09:00 Uchwała Nr 11/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:56 Uchwała Nr 10/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:54 Uchwała Nr 9/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:52 Uchwała Nr 8/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:50 Uchwała nr 7/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo- Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:48 Uchwała Nr 6/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Finansowo- Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:46 Uchwała nr 5/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:44 Uchwała Nr 4/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:43 Uchwała Nr 3/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiejw Lublińcu
05.12.2014 08:41 Uchwała nr 2/I/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu
05.12.2014 08:39 Uchwała Nr 1/I/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
06.11.2014 14:35 Uchwała Nr 577/LVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2014 - 2017 z perspektywą 2

1 2 3 następna