Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2015 13:48 Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
20.01.2015 13:45 Zarządzenie Nr 278/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Szymanowskiego w Lublińcu...
20.01.2015 13:43 Zarządzenie Nr 277/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego w Lublińcna okres do 3 lat oraz ...
20.01.2015 13:38 Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2015 roku
20.01.2015 13:33 ZARZĄDZENIE NR 275/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
20.01.2015 13:16 Zarządzenie Nr 274/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
20.01.2015 12:58 Zarządzenie Nr 273/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
20.01.2015 12:53 Zarządzenie Nr 272/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
15.01.2015 08:47 Zarządzenie Nr 271/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
15.01.2015 08:34 ZARZĄDZENIE NR 270/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
15.01.2015 08:30 Zarządzenie Nr 269/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 204/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przyjęcia zasad ...
15.01.2015 08:25 Zarządzenie Nr 268/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
15.01.2015 08:21 ZARZĄDZENIE NR 267/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 r. w sprawie wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji ...
08.01.2015 09:21 ZARZĄDZENIE NR 266/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu przechowywanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu materiałów zawierających ...
08.01.2015 09:11 ZARZĄDZENIE NR 265/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
08.01.2015 09:06 ZARZĄDZENIE NR 264/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu i jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w ...
08.01.2015 08:57 Zarządzenie Nr 263/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 na rzecz Miejskiego Domu ...
07.01.2015 09:44 Zarządzenie Nr 262/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
07.01.2015 09:00 Zarządzenie Nr 261/2014 Burmistrz Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali ...
07.01.2015 08:55 ZARZĄDZENIE NR 260/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
07.01.2015 08:49 Zarządzenie Nr 259/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.01.2015 08:45 Zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 74 GPP 1 w Lublińcu na okres do 3 lat ...
07.01.2015 08:41 Zarządzenie Nr 257/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
07.01.2015 08:37 Zarządzenie Nr 256/2014 r. Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
17.12.2014 13:46 ZARZĄDZENIE NR 255/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 GRUDNIA 2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania ...
17.12.2014 13:42 Zarządzenie Nr 254/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
17.12.2014 13:39 Zarządzenie Nr 253/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia ...
17.12.2014 13:35 Zarządzenie Nr 252/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
17.12.2014 13:31 Zarządzenie nr 251/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwoju Miasta.
17.12.2014 13:28 Zarządzenie nr 250/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ...
17.12.2014 13:22 ZARZĄDZENIE NR 249/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
17.12.2014 13:06 Zarządzenie Nr 248/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
17.12.2014 13:01 Zarządzenie Nr 247/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
17.12.2014 12:56 Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
17.12.2014 12:50 Zarządzenie Nr 245/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
17.12.2014 12:42 Zarządzenie Nr 244/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie określenia procedury kontroli dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych przez ...
17.12.2014 12:26 ZARZĄDZENIE NR 243/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
17.12.2014 12:23 Zarządzenie Nr 242/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
28.11.2014 13:22 Zarządzenie Nr 241/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
28.11.2014 13:12 Zarządzenie Nr 240/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca
28.11.2014 13:06 ZARZĄDZENIE NR 239/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 LISTOPADA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
28.11.2014 13:01 ZARZĄDZENIE NR 238/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 LISTOPADA 2014 ROKUw sprawie : powołania komisji przetargowej na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca
28.11.2014 12:56 Zarządzenie Nr 237/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
28.11.2014 12:53 Zarządzenie Nr 236/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
28.11.2014 12:50 Zarządzenie Nr 235/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
28.11.2014 12:45 Zarządzenie Nr 234/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz ...
28.11.2014 12:39 Zarządzenie Nr 233/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
21.11.2014 13:52 Zarządzenie Nr 232/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lisowickiej w Lublińcu na okres ...
21.11.2014 13:44 Zarządzenie Nr 231/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
21.11.2014 13:37 ZARZĄDZENIE NR 230/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.

1 2 3 4 5 6 następna