Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2014 08:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubliniec
23.12.2014 08:00 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych
22.12.2014 12:10 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.570.000,- zł
18.12.2014 09:55 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową placu zabaw przy ul. Stawowej
11.12.2014 13:18 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.570.000,00 zł.
08.12.2014 15:08 Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
08.12.2014 13:51 Burmistrz Lublińca zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20.
08.12.2014 13:41 Ogłoszenie w zakresie wykonania usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Lubliniec na rok 2015.
03.12.2014 13:59 Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania na wybór wykonawcy: „Programu rozwoju Gminy Lubliniec ........................
01.12.2014 14:42 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
01.12.2014 14:41 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 27
01.12.2014 14:38 Wyniki zapytania na wykonanie i dostarczenie kalendarzy na rok 2015
26.11.2014 12:53 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
25.11.2014 14:08 Wyniki zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
24.11.2014 13:31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokali użytkowych stanowiacych własność Gminy Lubliniec
21.11.2014 14:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostarczenie kalendarzy na rok 2015
17.11.2014 09:59 Ogłoszenie w zakresie wykonania usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Lubliniec na rok 2015
14.11.2014 13:39 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku mieszkalnym położonym w Lulińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27
12.11.2014 14:50 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z budową placu zabaw przy ul. Stawowej w Lublińcu
12.11.2014 08:44 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych przy ul. Żeromskiego w Lublińcu.
07.11.2014 08:52 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
30.10.2014 13:58 Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lublińca
29.10.2014 14:48 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu
28.10.2014 12:03 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych.
27.10.2014 11:36 Zaproszenie do składania ofert na wymianę stolarki w ramach termomodernizacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Lubliniec
17.10.2014 09:35 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową placu zabaw przy ul. Stawowej
17.10.2014 08:39 Ogłoszenie w zakresie wykonania ekspertyzy/opinii biegłego dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr 1473/81 , obręb Lubliniec mogących mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.
17.10.2014 08:33 Ogłoszenie w zakresie wykonania prac geodezyjnych.
14.10.2014 14:57 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
14.10.2014 13:39 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego związanego z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Cebulskiego oraz Uroczej, Chabrowej, Rumiankowej, Storczykowej
14.10.2014 13:35 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej w Lublińcu
14.10.2014 11:36 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego.
09.10.2014 14:19 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubliniec
07.10.2014 15:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu
07.10.2014 14:26 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Uroczej, Chabrowej, Rumiankowej i Storczykowej w Lublińcu
07.10.2014 14:14 Zaproszenie do składania ofert na do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec oraz sygnalizacji świetlnej
06.10.2014 13:25 Zaproszenie do składania ofert na budowę autonomicznego oświetlenia drogowego w Lublińcu
30.09.2014 12:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokali stanowiących własność Gminy Lubliniec
29.09.2014 14:16 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
25.09.2014 11:31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej Lublińcu
25.09.2014 10:48 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gmninnej ulicy Opolskiej w Lublińcu wraz z przebudową .......................
22.09.2014 12:07 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
18.09.2014 11:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Uroczej, Chabrowej, Rumiankowej i Storczykowej w Lublińcu
18.09.2014 11:06 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Uroczej, Chabrowej, Rumiankowej i Storczykowej w Lublińcu
16.09.2014 13:55 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Cebulskiego w Lublińcu
08.09.2014 14:49 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
05.09.2014 08:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokali stanowiących własność Gminy Lubliniec
02.09.2014 14:45 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej w Lublińcu
01.09.2014 13:29 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i usuwaniu awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych stanowiących własność gminy Lubliniec
28.08.2014 13:51 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Uroczej, Chabrowej, Rumiankowej i Storczykowej w Lublińcu

1 2 3 następna