Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2013 14:07 Mieczysław Dłubała - Naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu - objęcie stanowiska
01.10.2013 14:00 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - objęcie stanowiska
01.10.2013 14:00 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
10.07.2013 14:21 Maria Glenc - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu - objęcie stanowiska
10.07.2013 14:20 Maria Glenc - p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu - utrata stanowiska
10.07.2013 14:18 Edward Maniura - Burmistrz Miasta Lublińca
10.07.2013 14:16 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
10.07.2013 14:15 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
10.07.2013 14:14 Ewa Kaczmarczyk – Skarbnik Miasta Lublińca
10.07.2013 14:12 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
10.07.2013 14:11 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
10.07.2013 14:09 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
10.07.2013 14:08 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
10.07.2013 14:07 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
10.07.2013 14:06 Marzena Grzyb - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
10.07.2013 14:05 Aleksandra Stachowiak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
10.07.2013 14:04 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
10.07.2013 14:03 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
10.07.2013 14:02 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
10.07.2013 14:01 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
10.07.2013 13:58 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
10.07.2013 13:57 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
10.07.2013 13:56 Bożena Wręczycka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
10.07.2013 13:54 Halina Pagwet – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
10.07.2013 13:53 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
10.07.2013 13:51 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
10.07.2013 13:50 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
10.07.2013 13:50 Maria Glenc - p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
10.07.2013 13:48 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
10.07.2013 13:47 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
10.07.2013 13:44 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
10.07.2013 13:42 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu