Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2015 12:35 ZARZĄDZENIE NR 203/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
07.01.2015 12:32 ZARZĄDZENIE Nr 202/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 204/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie: przyjęcia zasad ...
13.01.2014 15:10 Zarządzenie Nr 201/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz ...
13.01.2014 15:06 Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu.
13.01.2014 15:02 Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
13.01.2014 14:57 ZARZĄDZENIE NR 198/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
02.01.2014 10:52 Zarządzenie nr 197/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regul...
02.01.2014 10:46 Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.
02.01.2014 10:44 Zarządzenie Nr 195/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcuu zbiegu ulic Oleskiej i Szramka.
02.01.2014 10:42 Zarządzenie Nr 194 /2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Lubliniec do udziału w pracach Komisji Przetargowej.
02.01.2014 10:38 Zarządzenie Nr 193/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
19.12.2013 14:05 Zarządzenie Nr 192/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian członków Lublinieckiej Rady Sportu
19.12.2013 14:03 ZARZĄDZENIE NR 191/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
19.12.2013 13:57 Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia...
19.12.2013 13:52 ZARZĄDZENIE NR 189/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego...
19.12.2013 13:43 Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Posła...
19.12.2013 13:39 ZARZĄDZENIE NR 187/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
29.11.2013 14:28 Zarządzenie nr 186/2013 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.11.2013 14:20 Zarządzenie nr 185/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającegosię o awans zawodowy na stopień nauczyciela...
29.11.2013 14:17 Zarządzenie Nr 184/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
29.11.2013 14:14 ZARZĄDZENIE NR 183/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 LISTOPADA 2013 ROKU w sprawie : powołania komisji przetargowej na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca
29.11.2013 14:11 Zarządzenie Nr 182/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w ...
29.11.2013 14:08 Zarządzenie Nr 181/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 listopada 2013r . w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w ...
29.11.2013 14:04 Zarzadzenie nr 180/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
28.11.2013 14:29 Zarządzenie nr 179/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
28.11.2013 14:18 ZARZĄDZENIE NR 178/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 LISTOPADA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
28.11.2013 13:55 Zarządzenie Nr 177/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie stosowania obniżek...
28.11.2013 13:50 ZARZĄDZENIE NR 176/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 LISTOPADA 2013 ROKUw sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubliniec do niektórych czynności w zakresie budżetu Miasta
28.11.2013 13:46 Zarządzenie Nr 175/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Droniowickiej w Lublińcu...
28.11.2013 13:37 Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Grunwaldzkiej...
07.11.2013 14:05 Zarzadzenie nr 173/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.11.2013 13:29 Zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości dodatku specjalnego dla pracownikówsamorządowych zatrudnionych w ...
07.11.2013 13:25 Zarzadzenie nr 171/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
25.10.2013 13:49 ZARZĄDZENIE NR 170/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy...
25.10.2013 13:36 ZARZĄDZENIE NR 169/2013 BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA Z  DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim...
25.10.2013 13:31 ZARZĄDZENIE NR 168 /2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 października 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 349/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu...
23.10.2013 13:15 ZARZĄDZENIE NR 167/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
23.10.2013 13:06 Zarządzenie Nr 166 /2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
22.10.2013 09:13 Zarządzenie nr 165/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia...
22.10.2013 09:09 ZARZĄDZENIE Nr 164/2013 BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA Z  DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w...
22.10.2013 09:03 Zarządzenie Nr 163/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 października 2013 r. w sprawie powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań...
11.10.2013 14:55 Zarządzenie Nr 162/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
11.10.2013 14:45 Zarządzenie Nr 161/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
11.10.2013 14:40 Zarządzenie Nr 160/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
11.10.2013 14:35 Zarządzenie Nr 159/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
11.10.2013 14:28 Zarządzenie Nr 158/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
10.10.2013 14:40 Zarządzenie Nr 157/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
10.10.2013 14:32 Zarządzenie Nr 156/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
10.10.2013 14:15 Zarządzenie Nr 155/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
10.10.2013 14:12 Zarządzenie Nr 154/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

1 2 3 4 5 następna