Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2013 09:58 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul.Pusta Kuźnica 20, stanowiacej własność komunalną miasta Lublińca
30.12.2013 14:15 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu
30.12.2013 11:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
17.12.2013 15:25 Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór ofert na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania pod nazwą "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie...."
17.12.2013 15:02 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
17.12.2013 11:08 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na sporządzenie zmiany mpzp dla obszaru w rejonie Kokotka w południowej części Gminy Lubliniec
13.12.2013 14:41 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w Lublincu przy ul. Stawowej.
13.12.2013 12:10 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonaniedokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lublińcu w rejonie ulicy Lisowickiej
12.12.2013 14:40 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
11.12.2013 14:59 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20, stanowiącej własność komunalną miasta Lublińca
09.12.2013 14:07 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
06.12.2013 14:11 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
03.12.2013 13:32 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw
03.12.2013 12:40 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
03.12.2013 12:24 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
02.12.2013 10:44 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kokotku-południowej części gminy Lubliniec
02.12.2013 10:41 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec oraz sygnalizacji
02.12.2013 10:39 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
27.11.2013 13:22 Ogłoszenie na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Lubliniec.
26.11.2013 15:16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lublińcu w rejonie ulicy Lisowickiej
25.11.2013 14:28 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
25.11.2013 12:29 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
22.11.2013 09:11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
21.11.2013 12:14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
21.11.2013 11:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
14.11.2013 14:45 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
13.11.2013 11:25 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 13.11.2013r na wykonanie podziału geodezyjnego.
13.11.2013 09:29 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
12.11.2013 12:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec oraz sygnalizacji świetlnej.
07.11.2013 09:05 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
07.11.2013 08:51 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
06.11.2013 12:02 Zaproszenie do wykonania prac geodezyjnych
06.11.2013 07:46 Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lublińca
05.11.2013 10:03 Ogłoszenie o wyniku udzielonego zamówienia na wykonanie 3 operatów szacunkowych oraz 1 projektu udziałów
04.11.2013 11:55 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
31.10.2013 10:28 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych-informacyjnych dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Karola Miarki nr G 440 067 S.
31.10.2013 10:05 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i montaż dwustronnej tablicy pamiątkowej na terenie skateparku przy Gimnazjum nr 2 w Lublińcu.
30.10.2013 13:48 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z wymianą sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielnianej
30.10.2013 10:49 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Lubliniec na rok 2014
24.10.2013 15:03 Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do składania oferty na sporządzenie operatów szacunkowych oraz projektu udziałów
23.10.2013 11:34 Zapytanie ofertowe na dostarczenie , montaż wiaty przystankowej oraz demontaż istniejącej wiaty przystankowej.
14.10.2013 14:44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z wymianą sieci kanalizacji deszczowej w ul.Cegielnianej
14.10.2013 14:36 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z wymianą sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielnianej
11.10.2013 14:08 Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia zamówienia dot. sporządzenia opinii nt wartości składników budowlanych
11.10.2013 11:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr1.
09.10.2013 10:58 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Lubliniec.
04.10.2013 13:53 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr1
03.10.2013 10:23 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykoanie robót zwiazanych z wymianą stolarki okiennej w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
02.10.2013 14:07 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opinii nt wartości składników budowlanych
02.10.2013 09:46 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opracowania nt wysokości stawek czynszu dzierżawnego

1 2 3 4 następna