Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2012 12:32 uchwała Nr 341/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lublińca.
27.12.2012 12:31 uchwała Nr 340/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wystąpienia miasta Lublińca ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”;
27.12.2012 12:30 uchwała Nr 339/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
27.12.2012 12:28 uchwała Nr 338/XXIX/2012 Rady Miejskiej w L-cu z 21.12.2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nana 2013
27.12.2012 12:25 uchwała Nr 337/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w zachodniej części miasta Lublińca
27.12.2012 12:22 uchwała Nr 336/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 do 2018
27.12.2012 12:21 uchwała Nr 335/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Lublińca uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z lodowiska;
27.12.2012 12:20 uchwała Nr 334/XXIX/2012 RM w L-cu z 21.12.2012 r. zmieniającą uchwałę Nr 258 /XXIII/2012 RM w L-cu z 21.08.2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
27.12.2012 12:17 uchwała Nr 333/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
27.12.2012 12:17 uchwała Nr 332/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
27.12.2012 12:16 uchwała Nr 331/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
27.12.2012 12:15 uchwała Nr 330/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec;
27.12.2012 12:13 uchwała Nr 329/XXIX/2012 RM w L-cu z 21.12.2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 165/XIII/2011 RM w L-cu z 25.10.2011 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2012 r. dla zakładu budżetowego.
27.12.2012 12:11 uchwała Nr 328/XXIX/2012 RM w L-cu z 21.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XLVI/09 RM w L-cu z 24.11.2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń (...)
30.11.2012 11:23 uchwała Nr 327/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego od Gminy Herby
30.11.2012 11:20 -uchwała 326/XXVIII/2012 RM w L-cu z dn. 27.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Klonowej i Częstochowskiej
30.11.2012 11:11 uchwała Nr 325/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
30.11.2012 11:10 uchwała Nr 324/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 309/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2012 roku;
30.11.2012 11:09 uchwała Nr 323/XXVIII/2012 RM w L-cu z 27.11.2012 r. zmieniająca uchwałę nr 207/XVII/2012 RM w L-cu z 28.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących (...)
30.11.2012 11:07 uchwała Nr 322/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawieuchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
30.11.2012 11:06 uchwała Nr 321/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 273/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2012 roku
30.11.2012 11:05 uchwała Nr 320/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z 27 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego (...)
30.11.2012 11:01 UCHWAŁA NR 319/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
30.11.2012 10:59 UCHWAŁA NR 318/XXVIII/2012 RM w L-cu z dn. 27.11.2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru (...)
30.11.2012 10:57 Uchwała Nr 317/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
30.11.2012 10:54 Uchwała Nr 316/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla zakładu budżetowego.
30.11.2012 10:53 Uchwała Nr 315/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013r. dla zakładu budżetowego.
30.11.2012 10:51 UCHWAŁA NR 314/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 r.
30.11.2012 10:50 Uchwała nr 313/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.11.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Fiansowej
30.11.2012 10:47 Uchwała Nr 312/XXVIII/2012 RM w L-cu z dn. 27.11.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XLVI/09 RM w L-cu z dn. 24.11.2009 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń (...)
26.10.2012 12:30 Uchwała Nr 311/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przedłużenia terminurozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lublińca
26.10.2012 12:29 Uchwała Nr 310/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.10. 2012 r. w sprawie obrony zakładów opiekuńczo - leczniczych i ośrodków pielęgnacyjno – leczniczych dla najmłodszyc
26.10.2012 12:27 UCHWAŁA NR 309/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
26.10.2012 12:23 UCHWAŁA NR 308/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 738/LV/2010 ze zmianami RM w L-cu z dn. 23.07.2010 w sprawie podziału Miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia (...)
26.10.2012 12:17 UCHWAŁA NR 307/XXVII/2012 RM L-ca z 25.10.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 737/LV/2010 ze zmianami RM w L-cu z dnia 23.07.2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Miasta L-ca
26.10.2012 12:14 Uchwała Nr 306/XXVII/2012 RM L-ca z 25.10.2012 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (...)
26.10.2012 12:12 UCHWAŁA NR 305/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 155/XIV/95 RM w L-cu z dn. 04.10.1995 w sprawie powołania Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L-cu
26.10.2012 12:10 UCHWAŁA NR 304/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
26.10.2012 12:09 UCHWAŁA NR 303/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
26.10.2012 12:08 UCHWAŁA NR 302/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
26.10.2012 12:07 UCHWAŁA NR 301/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
26.10.2012 12:06 UCHWAŁA Nr 300/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Kochanowskiego i Opolskiej
26.10.2012 12:05 UCHWAŁA Nr 299/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
26.10.2012 12:03 UCHWAŁA Nr 298/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu u zbiegu ul. Wąskiej i Lompy
26.10.2012 12:01 UCHWAŁA Nr 297/XXVII/2012 RM w L-CU z 25.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Lisowickiej.
26.10.2012 11:56 UCHWAŁA Nr 296/XXVII/2012 RM w L-cu z dnia 25.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Lisowickiej w zachodniej ..
26.10.2012 11:51 UCHWAŁA NR 295/XXVII/2012 RM w L-cu w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta L-cu
26.10.2012 11:48 UCHWAŁA NR 294/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na
26.10.2012 11:40 Uchwała Nr 293/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla zakładu budżetowego.
26.10.2012 11:39 Uchwała nr 292/XXVII/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 r.

1 2 3 następna