Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2012 13:28 Maria Glenc - p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu - objęcie stanowiska
10.09.2012 12:46 Barbara Pilch - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu - utrata stanowiska
24.07.2012 09:35 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
19.07.2012 15:12 Edward Maniura - Burmistrz Miasta Lublińca
19.07.2012 11:35 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca,
19.07.2012 11:32 Sebastian Majdzik – II Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca (Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych)
19.07.2012 11:29 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca,
19.07.2012 11:27 Ewa Kaczmarczyk – Skarbnik Miasta Lublińca,
19.07.2012 11:26 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego,
19.07.2012 11:24 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
19.07.2012 11:11 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego,
19.07.2012 11:07 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych,
19.07.2012 11:05 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
19.07.2012 11:03 Marzena Grzyb - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
19.07.2012 10:52 Aleksandra Stachowiak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,
19.07.2012 10:48 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,
19.07.2012 10:42 Aneta Żółtek – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu,
19.07.2012 10:40 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu,
19.07.2012 10:38 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu,
19.07.2012 10:35 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu,
19.07.2012 10:34 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu,
19.07.2012 10:32 Bożena Wręczycka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu,
19.07.2012 10:30 Halina Pagwet – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu,
19.07.2012 10:28 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu,
19.07.2012 10:25 Grażyn Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu,
19.07.2012 10:20 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu,
19.07.2012 10:10 Barbara Pilch - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu,
19.07.2012 09:45 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu,
19.07.2012 09:42 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu,
19.07.2012 09:40 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu.