Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2013 11:28 INFORMACJA o wyborze wykonawcy na opracowanie 3-ch projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
27.12.2012 12:41 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
20.12.2012 12:05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Lubliniec
20.12.2012 11:33 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
14.12.2012 09:17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Lubliniec
13.12.2012 12:31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu Miejskiego w Lublińcu
11.12.2012 14:47 Zaproszenie do składania ofert na przetarg nieograniczony w sprawie najmu komunalnych lokali użytkowych.
11.12.2012 14:36 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci gminy Lubliniec
11.12.2012 14:24 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Lubliniec
07.12.2012 14:48 OGLOSZENIE zaproszenie do skladania ofert na wykonanie 3 projektow planow zagospodarowania przestrzennego
06.12.2012 09:19 Rozstrzygnięcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie podziałów geodezyjnych z dnia 5.12.2012r.
05.12.2012 14:02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy lubliniec
05.12.2012 11:45 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
29.11.2012 09:16 INFORMACJA o wyborze wykonawcy na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
28.11.2012 14:14 zapraszenie do złożenia ofert na wykonanie prac geodezyjnych
26.11.2012 10:17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Gminy Lubliniec
23.11.2012 14:24 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy pamiątkowej.
23.11.2012 12:37 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrodzenia
22.11.2012 08:43 Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę warsztatu
16.11.2012 11:16 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opinii w zakresie prac geodezyjnych
15.11.2012 14:09 Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
15.11.2012 13:57 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec.
14.11.2012 15:06 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na świadczenie usług usuwania nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność miasta Lublińca
13.11.2012 10:03 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2 sztuk tablic informacyjnych
08.11.2012 13:37 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych i informacyjnych.
08.11.2012 09:26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
07.11.2012 10:30 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Lubliniec w 2013 roku
02.11.2012 11:39 OGŁOSZENIE zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
29.10.2012 14:51 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie prac geodezyjnych
26.10.2012 15:12 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na dostawę podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki języka angielskiego w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania..."
23.10.2012 11:06 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem lokalowym miasta Lublińca
19.10.2012 12:37 Zaproszenie do składania ofert na na dostarczenie podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla uczestników zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania..."
17.10.2012 10:56 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z usuwaniem nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność miasta Lublińca
15.10.2012 14:54 Rozstrzygnięcie Ogłoszenia z dnia 10.10.2012r. zgodnie z ogłoszonym postępowaniem na nabór ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia na potrzeby Żłobka w Lublińcu
15.10.2012 12:44 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
12.10.2012 12:59 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
11.10.2012 11:45 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Lublińcu
11.10.2012 11:22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
10.10.2012 14:46 Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia na potrzeby Żłobka w Lublińcu
05.10.2012 09:38 Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lublińca
28.09.2012 12:18 Rozstrzygnięcie Ogłoszenia z dnia 24.09.2012r. zgodnie z ogłoszonym postępowaniem o nabór ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia na potrzeby Żłobka w Lublińcu
25.09.2012 13:53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę serwerów oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
25.09.2012 10:23 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lubliniec
24.09.2012 11:44 Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia na potrzeby Żłobka w Lublińcu
21.09.2012 14:42 Rozstrzygnięcie Ogłoszenia z dnia 12.09.2012r. Zgodnie z ogłoszonym postępowaniem o nabór ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia na potrzeby Żłobka w Lublińcu
21.09.2012 11:12 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem lokalowym miasta Lublińca
20.09.2012 10:44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Lublińcu
13.09.2012 10:18 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
12.09.2012 14:27 Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia na potrzeby Żłobka w Lublińcu
07.09.2012 14:14 Ogłoszenie A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o.

1 2 3 następna