Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2012 12:44 uchwała Nr 339/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
27.12.2012 12:44 uchwała Nr 337/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w zachodniej części miasta Lublińca.
30.11.2012 11:30 uchwała Nr 325/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
30.11.2012 11:29 uchwała Nr 322/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
30.11.2012 11:27 uchwała Nr 320/XXVIII/2012 RM w L-cu z dn.27.11.2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru (...)
30.11.2012 11:26 uchwała Nr 319/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
30.11.2012 11:25 uchwała Nr 318/XXVIII/2012 RM w L-cu z dn.27.11.2012 r. sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru (...)
26.10.2012 14:47 UCHWAŁA NR 309/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
26.10.2012 14:45 UCHWAŁA NR 308/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 738/LV/2010 ze zmianami Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału Miasta Lubliniec na okręgi ...
26.10.2012 14:42 UCHWAŁA NR 307/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 737/LV/2010 ze zmianami Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
26.10.2012 14:33 UCHWAŁA NR 307/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 737/LV/2010 ze zmianami Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
26.10.2012 14:31 UCHWAŁA NR 295/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowiskmiejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie
26.10.2012 14:30 UCHWAŁA NR 294/XXVII/2012 RM w L-cu z 25.10.2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na
27.09.2012 12:02 uchwała Nr 289/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Cegielnianej
27.09.2012 12:01 uchwała Nr 285/XXVI/2012 RM w L-cu z 25.09.2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina L-c,udostępnionych dla operatorów i przewoźników ..
27.09.2012 11:58 uchwała Nr 283/XXVI/2012 RM w L-cu z 25.09.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej w dzielnicy Steblów miasta Lublińca
27.09.2012 11:57 uchwała Nr 277/XXVI/2012 RM w L-cu z 25.09.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta
27.09.2012 11:55 uchwała Nr 276/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.09.2012 11:53 uchwała Nr 275/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.09.2012 11:53 uchwała Nr 274/XXIII/2012 RM w L-cu z 25.09.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
27.09.2012 11:51 uchwała Nr 273/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
27.09.2012 11:50 uchwała Nr 271/XXIII/2012 RM w L-cu z 25.09.2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Lublińca dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu
21.08.2012 14:14 Uchwała nr 262/XXIII/2012r. Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w rejonie ul.Cegielnianej
27.07.2012 13:11 UCHWAŁA NR 254/XXII/2012 RM L-c z 27.07.2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubliniec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
27.06.2012 15:09 uchwała Nr 247/XXI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca
27.06.2012 15:07 uchwała Nr 246/XXI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec służebnościami przesyłu.
05.06.2012 11:35 uchwała Nr 242/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w   Lublińcu oraz zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim.
05.06.2012 11:34 uchwała Nr 238/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
05.06.2012 11:32 uchwała Nr 236/XX/2012 RM w Lublińcu 31.05.2012 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
25.04.2012 08:09 UCHWAŁA NR 227/XIX/2012 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Kochanowskiego
25.04.2012 08:07 UCHWAŁA NR 226/XIX/2012 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul.Droniowickiej
25.04.2012 08:06 UCHWAŁA NR 224/XIX/2012 RM w L-cu 24.04.2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie (...)
25.04.2012 08:04 UCHWAŁA NR 223/XIX/2012 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu oraz zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim.
21.03.2012 12:48 UCHWAŁA NR 217/XVIII/2012 RM L-C z 20.03.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących(..)
25.01.2012 12:51 uchwała Nr 202/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych