Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2012 12:44 UCHWAŁA NR 191/XV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie Ronda Śląskiego
04.01.2012 12:41 UCHWAŁA NR 190/XV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Szczygłów
04.01.2012 12:39 UCHWAŁA NR 186/XV/2011 RM L-C z 28-12-2011 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przyprzekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
04.01.2012 12:37 UCHWAŁA NR 185/XV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 29 listopada 2011r.
04.01.2012 12:35 Uchwała nr 179/XVI/2011 Rady Miasta Lublińca z dn. 29-11-2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.
04.01.2012 12:33 UCHWAŁA NR 177/XIV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
04.01.2012 12:31 UCHWAŁA NR 176/XIV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
04.01.2012 12:30 UCHWAŁA NR 175/XIV/2011 RM L-C 29-11-2011 w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowiskmiejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie (...)
04.01.2012 12:28 UCHWAŁA NR 174/XIV/2011 RM L-C 29-11-2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach (...)
04.01.2012 12:26 UCHWAŁA NR 173/XIV/2011 RM L-c 29-11-2011 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnegoi określenia obowiązującego wzoru informacji (...)
04.01.2012 12:24 UCHWAŁA NR 172/XIV/2011 RM L-C 29-11-2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek
04.01.2012 12:21 UCHWAŁA NR 168/XIII/2011 RM L-C 25-10-2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w zachodniej części miasta Lublińca
04.01.2012 12:16 UCHWAŁA NR 167/XIII/2011 RM L-C 25.10.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Ronda Śląskiegow śródmieściu miasta Lublińca
04.01.2012 12:14 UCHWAŁA NR 149/XI/2011 RM L-c z 30-08-2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.
04.01.2012 12:12 Uchwała nr 148/XI/2011 RM w L-cu z 30-08-2011 w sprawie zmiany uchwały nr 738/LV/2010 ze zmianami RM w L-cu z dnia 23.07.2010 w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby
04.01.2012 12:09 UCHWAŁA NR 147/XI/2011 RM L-C 30-08-2011 w sprawie zmiany uchwały nr 737/LV/2010 ze zmianami Rady Miejskiej w Lublińcu z 23.07.2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie (...)
04.01.2012 11:45 UCHWAŁA NR 132/X/2011 RM w L-cu 26-07-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych
04.01.2012 11:42 UCHWAŁA NR 130/X/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dn. 26.07.2011 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
04.01.2012 11:40 UCHWAŁA NR 129/X/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Żeromskiego
04.01.2012 11:39 UCHWAŁA NR 126/X/2011 RM L-c 26.07.2011 zmieniająca Uchwałę Nr 478/XLII/09 RM L-c 28.07.2009 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkały
04.01.2012 11:36 UCHWAŁA NR 123/X/2011 RM L-C 26.07.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 RM w L-cu z dnia 30.08.2002r. w sprawie ustalenia stawkiprocentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli (...)
04.01.2012 11:32 UCHWAŁA NR 115/IX/2011 RM L-C 21.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta (...)
04.01.2012 11:31 UCHWAŁA NR 113/IX/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dn. 21.06.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
04.01.2012 11:25 UCHWAŁA NR 99/VIII/2011 RM L-C 31.05.2011 zmieniająca uchwałę Nr 86/VII/2011 RM L-C 26.04.2011 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy (...)
04.01.2012 11:19 UCHWAŁA NR 98/VIII/2011 RM L-C 31.05.2011 zmieniająca Uchwałę Nr 44/IV/2011 RM L-C 11.01.2011w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła (...)
04.01.2012 11:17 UCHWAŁA NR 96/VIII/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu
04.01.2012 11:16 UCHWAŁA NR 95/VIII/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
04.01.2012 11:14 UCHWAŁA NR 86/VII/2011 RM w L-cu z dnia 26.04.2011 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
04.01.2012 11:11 UCHWAŁA NR 85/VII/2011 RADY MIEJSKIEJ W Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
04.01.2012 11:09 UCHWAŁA NR 76/VI/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Marii Curie Skłodowskiej
04.01.2012 11:07 UCHWAŁA NR 75/VI/2011 RM L-C 29.03.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 738/ LV/2010 ze zmianami RM L-C 23.07.2010w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych (...)
04.01.2012 11:05 UCHWAŁA NR 74/VI/2011 RM L-c z dn. 29.03.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 737/ LV/2010 ze zmianami RM w L-cu z dnia 23.07.2010 w sprawie utworzenia stałych obwodówgłosowania na terenie miasta (...)
04.01.2012 11:01 UCHWAŁA NR 59/V/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublińca
04.01.2012 10:59 UCHWAŁA NR 58/V/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dn.15.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli.
04.01.2012 10:57 UCHWAŁA NR 57/V/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 15.02.2011 r. sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
04.01.2012 10:55 UCHWAŁA NR 56/V/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
04.01.2012 10:54 UCHWAŁA NR 52/V/2011 RM L-c z dn. 15.02.2011 zmieniająca Uchwałę Nr 44/IV/2011 RM L-c z dn. 11.01.2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji (..)
04.01.2012 10:52 Uchwała nr 51/V/2011 Rady Miasta Lubliniec z dn. 15.02.2011 r. zmiana uchwały nr 215/XXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lutego 2008 r.
04.01.2012 10:46 uchwała nr 44/IV/2011 RM L-c z 11.01.2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz (...)