Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2012 15:17 UCHWAŁA NR 547/XLVII/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu (...)
01.02.2012 15:13 UCHWAŁA NR 546/XLVII/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji (...)
01.02.2012 15:11 UCHWAŁA NR 545/XLVII/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.
01.02.2012 15:10 UCHWAŁA NR 536/XLVII/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk(...)
01.02.2012 15:05 UCHWAŁA NR 529/XLVI/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości
01.02.2012 15:04 UCHWAŁA NR 527/XLVI/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk(...)
01.02.2012 14:59 UCHWAŁA NR 526/XLVI/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 183/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003r. w sprawie szczegółowych zasad (...)
01.02.2012 14:57 UCHWAŁA NR 525/XLVI/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 182/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003r. w sprawie szczegółowych zasad (...)
01.02.2012 14:56 UCHWAŁA NR 523/XLVI/09 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na (...)
01.02.2012 14:44 Uchwała NR 504/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia średniego dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego uprawniającego do obniżki czynszu
01.02.2012 14:41 Uchwała NR 502/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
01.02.2012 14:39 Uchwała NR 501/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych
01.02.2012 14:35 Uchwała NR 500/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego, określenia (...)
01.02.2012 14:33 Uchwała NR 499/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
01.02.2012 14:30 Uchwała Nr 495/XLIV/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie : Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych w Lublińcu
01.02.2012 14:23 Uchwała Nr 488/ XLIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006 roku (...)
01.02.2012 14:19 UCHWAŁA NR 480/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
01.02.2012 14:16 UCHWAŁA NR 479/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 323/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia(...)
01.02.2012 14:14 Uchwała Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na (...)
01.02.2012 14:12 Uchwała Nr 466/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych (...)
01.02.2012 14:09 UCHWAŁA NR 456/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 383/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009r.
01.02.2012 14:08 UCHWAŁA NR 454/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
01.02.2012 14:06 Uchwała nr 428/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 22.08.2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk (...)
01.02.2012 14:04 Uchwała nr 425/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec
01.02.2012 14:03 Uchwała nr 424/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec
01.02.2012 14:02 Uchwała nr 423/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 410/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31marca 2009r. w sprawie podziału miasta (...)
01.02.2012 14:00 Uchwała nr 422/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 409/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia (...)
01.02.2012 13:58 Uchwała Nr 417 /XXXVIII /09 Rady Miejskiej w Lublińcu 31 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu (...)
01.02.2012 13:56 UCHWAŁA NR 414/XXXVIII/ 09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dn. 31 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 322/XXXII /08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 29 października 2008r.w sprawie ustalenia(...)
01.02.2012 13:46 Uchwała nr 410/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnychwybieranych w każdym okręgu wyborczym
01.02.2012 13:45 Uchwała nr 409/ XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca.
01.02.2012 13:37 Uchwała NR 405/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
01.02.2012 13:36 Uchwała NR 404/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminudofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (...)
01.02.2012 13:34 Uchwała NR 403/XXXVII /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 80/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu (...)
01.02.2012 13:33 Uchwała NR 402/ XXXVII /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 79/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu (...)
01.02.2012 13:32 Uchwała NR 401/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
01.02.2012 13:30 Uchwała nr 400/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych (...)
01.02.2012 13:28 Uchwała Nr 384/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 373/XXXV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi (...)
01.02.2012 13:26 Uchwała NR 383/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.