Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2012 13:52 Uchwała nr 373/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu istnejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca.
02.07.2012 13:51 Uchwała nr 372/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
02.07.2012 13:49 Uchwała nr 371/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (...)
02.07.2012 13:48 Uchwała nr 357/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zmiany uchwały 336/XXXVIII/01 Rady Miejskije w Lublińcu z dnia 19.10.2001 w sprawie zasad usytuowania na terenie (...)
02.07.2012 13:44 Uchwała nr 356/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich (...)
02.07.2012 13:39 Uchwała nr 355/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.11.2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu i nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie miasta Lublińca
02.07.2012 13:35 Uchwała nr 354/XXXIV/08 Rady Miejskiej w L-cu z dn. 26.11.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Powstańców Śl. oraz w rejonie ul.Częstochowskiej
02.07.2012 13:31 Uchwała nr 353/XXXIV/08 Rady Miejskije w Lublińcu z dnia 26.11.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
02.07.2012 13:29 Uchwała nr 337/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca dla osób i instytucji zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej
02.07.2012 13:27 Uchwała nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki (...)
02.07.2012 13:25 Uchwała nr 326/XXXII/08 Rady Miejskije w Lublińcu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
02.07.2012 13:24 Uchwała nr 325/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób(...)
02.07.2012 13:22 Uchwała nr 324/XXXII/08 Rady Miejskiej w lublińcu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia obowiązującego wzoru
02.07.2012 13:17 Uchwała nr 323/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób
02.07.2012 13:15 Uchwała 316/XXXI/2008 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17.09.2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...)
02.07.2012 13:12 Uchwała nr 322/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na (...)
02.07.2012 13:10 Uchwała nr 314/XXXI/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17.09.2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lubliniec
02.07.2012 13:05 Uchwała nr 311/XXXI/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17.09.2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina (...)
02.07.2012 13:02 Uchwała nr 304/XXX/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.08.2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
02.07.2012 13:01 Uchwała nr 264/XXVII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.06.2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 174/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
02.07.2012 12:59 Uchwała nr 263/XXVII/08 Rady Miejskije w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 107/XI/07 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania
02.07.2012 12:57 Uchwała nr 262/XXVII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
02.07.2012 12:55 Uchwała nr 261/XXVII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
02.07.2012 12:51 Uchwała nr 254/XXVII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
02.07.2012 12:50 Uchwała nr 253/XXVII/08 Rady miejskije w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
02.07.2012 12:48 Uchwała nr 228/XXIII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od opłat dokonujących zmian we wpisie do ewidencji działaności gospodarczej
02.07.2012 12:46 Uchwała nr 218/XXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany uchwały nr 174/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na (...)
02.07.2012 12:42 Uchwała nr 217/XXII/2008 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.08.2007 r w sprawie Regulaminu Targowisk (...)
02.07.2012 12:39 Uchwała nr 215/XXII/2008 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomności stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
02.07.2012 12:37 Uchwała nr 211/XXI/2008 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz zasad ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem
02.07.2012 12:35 Uchwała nr 210/XXI/2008 Rady Miejskiej z dnia 30.01.2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowoych i gimnazjach prowadzonych ..