Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2012 13:29 Uchwała Nr 199/XX/07 Rada Miejska w Lublińcu z dnia 28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca obejmującego teren w rejonie
04.07.2012 13:28 Uchwała nr 198/XX/07 z dnia 28.12.2007 r.zmieniająca uchwałę nr 80/X/2007 z dn.23.05.2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofiansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ...
04.07.2012 13:23 Uchwała Nr 197/XX/07 Rada Miejska w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawiezasad i trybu ...
04.07.2012 13:16 Uchwała Nr 182/XVIII/07 RM w L-cu 28.11.2007 w sprawie zmiany Zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobieran
04.07.2012 13:12 Uchwała Nr 181/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w L-cu
04.07.2012 13:10 UCHWAŁA NR 180/XVIII/07 Rada Miejska w Lublińcu z dnia 28.11.2007 r. w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu.
04.07.2012 13:08 UCHWAŁA NR 174/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2007 r.w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży ...
04.07.2012 13:06 U C H W A Ł A NR 173/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.08.2007r. w sprawie Regulaminu Targowisk ...
04.07.2012 13:04 U C H W A Ł A N R 165/XVII/ 07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.10.2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego ...
04.07.2012 13:01 U C H W A Ł A N R 164/XVII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 31.10.2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego ...
04.07.2012 12:59 U C H W A Ł A N R 163/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z 31.10.2007 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób
04.07.2012 12:56 UCHWAŁA NR 162/XVII/07 Rady Miejskiej z dn. 31.10.2007 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
04.07.2012 12:54 Uchwała Nr 156/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.10.2007 r.zmieniająca Uchwałę Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia ...
04.07.2012 12:51 Uchwała Nr 151/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.10.2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu lasu komunalnego – teren przyległy do
04.07.2012 12:50 Uchwała Nr 143/XV/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.09.2007 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
04.07.2012 12:48 Uchwała Nr 139/XV/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.09.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie Regulaminu Targowisk ...
04.07.2012 12:46 Uchwała Nr 138/XIV/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 września 2007r. w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
04.07.2012 12:45 Uchwała Nr 137/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.08.2007 r. zmieniającej uchwałę Nr 80/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania
04.07.2012 12:30 Uchwała Nr 132/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.08.2007 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
04.07.2012 12:28 Uchwała Nr 131/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.08.2007 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
04.07.2012 12:27 Uchwała Nr 130/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.08.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie ...
04.07.2012 12:25 U C H W A Ł A NR 128/XIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 22.08.2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu
04.07.2012 12:24 Uchwała Nr 112/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
04.07.2012 12:22 Uchwała Nr 110/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.06.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
04.07.2012 12:20 Uchwała Nr 101/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.06.2007 r. w sprawie: uchylenia „Regulaminu Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu”
04.07.2012 12:19 Uchwała Nr 100/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.06.2007 r. w sprawie: uchylenia Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
04.07.2012 12:17 Uchwała Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.06.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Lubliniec
04.07.2012 12:16 UCHWAŁA Nr 87/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.05.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 435/XLIV/05 z dnia 26 października 2005r.
04.07.2012 12:14 UCHWAŁA Nr 83/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.05.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lublińca
04.07.2012 12:12 Uchwała Nr 80/X/07 Rada Miejska w Lublińcu z dnia 23.05.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu ....
04.07.2012 12:10 Uchwała Nr 79/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.05.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu ..
04.07.2012 12:09 Uchwała Nr 78/X/07 Rada Miejska w Lublińcu z dnia 23.05.2007 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym doudziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (...)
04.07.2012 12:07 Uchwała Nr 71/IX/07 Rada Miejska w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.10.2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania (...)
04.07.2012 12:03 Uchwała nr 61/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.03.2007 r.zmieniająca uchwałę Nr 481/LII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania (...)
04.07.2012 11:59 Uchwała Nr 51/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.02.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (...)
04.07.2012 11:56 Uchwała Nr 42/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 02.02.2007 r.w sprawie Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Lublińcu- Kokotek
04.07.2012 11:53 Uchwała Nr 38/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24.01.2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
04.07.2012 11:51 Uchwała Nr 37/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn.24.01.2007 r. zmieniająca uchwałę Nr 321/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu porządkowego (...)