Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2012 13:03 U HWAŁA NR 13/II/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dn.05.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr 576/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie określenia obowiązującego (...)
03.07.2012 12:58 UCHWAŁA NR 578/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 25.10.2006 r.w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublińca
03.07.2012 12:56 UCHWAŁA NR 577/LXII/06 RM w L-cu z dn. 25.10.2006 r.w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru ...
03.07.2012 12:50 UCHWAŁA NR 576/LXII/ 06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.10.2006 r. w sprawie: określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny (...)
03.07.2012 12:46 U C H W A Ł A N R 575/LXII/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dn.25.10.2006 r.w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok
03.07.2012 12:45 UCHWAŁA NR 574/LXII/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25.10.2006 r.w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
03.07.2012 12:41 UCHWAŁA NR 573/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.10.2006 r.w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży (...)
03.07.2012 12:38 U C H W A Ł A N R 572/LXII/ 06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.10.2006 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru (...)
03.07.2012 12:34 Uchwała Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się...
03.07.2012 12:32 Uchwała Nr 561/LXI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12.10.2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
03.07.2012 12:31 Uchwała Nr 555/LX/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.09.2006 r.zmieniająca uchwałę Nr 518/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.06.2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania ..
03.07.2012 12:29 UCHWAŁA NR 552/LX/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.09.2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 538/LIX/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie: zwolnień z podatku od (...)
03.07.2012 12:25 Uchwała nr 548/LX/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
03.07.2012 12:16 Uchwała nr 538/LIX/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 SIERPNIA 2006 ROKU w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Lublinieckiej (...)
03.07.2012 12:10 Uchwała Nr 535 / LIX / 2006 RM w L-cu z dn. 30.08.2006 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w dz. Kokotek miasta Lublińca
03.07.2012 12:07 Uchwała Nr 534/LVIII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.07.2006 r. w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
03.07.2012 12:05 Uchwała Nr 532/LVIII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.07.2006 r. w sprawie ustalenia pisowni nazwy ulicy w miejscowości Lubliniec.
03.07.2012 12:04 Uchwała Nr 527/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 388/XXXIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
03.07.2012 11:58 Uchwała Nr 518/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.06.2006 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca.
03.07.2012 11:53 Uchwała Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.06.2006 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
03.07.2012 11:47 Uchwała Nr 510/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublincu z dnia 12 czerwca 2006 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublinca
03.07.2012 11:40 Uchwała Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12.06.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublinca.
03.07.2012 11:34 Uchwała Nr 508/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublincu z dnia 12 czerwca 2006 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublinca.
03.07.2012 11:30 Uchwała 507/LV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2006 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie (...)
03.07.2012 11:28 Uchwała 504/LV/06 RM w L-cu z dnia 31.05.2006 r.w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
03.07.2012 11:14 Uchwała Nr 496/LIV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 08.05.2006 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca.
03.07.2012 11:12 Uchwała nr 489/LIII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 26.04.2006 r.zmieniająca uchwałę Nr 481/LII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania (...)
03.07.2012 11:10 Uchwała nr 482/LII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.03.2006 r.zmieniająca uchwałę nr 474/LI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.02. 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania (...)
03.07.2012 11:08 Uchwała nr 481/LII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.03.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublińca.
03.07.2012 11:06 Uchwała nr 475/LI/06 RM w L-cu z dn.22.02.2006 r. zmieniająca uchwałę nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 r.w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej(...)
03.07.2012 11:02 Uchwała 474/LI/06 RM w L-cu z dnia 22.02.2006 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto
03.07.2012 10:59 Uchwała Nr 473/LI/06 RM w L-cu z dn. 22.02.2006 r.w sprawie: zmiany „Zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu (...)
03.07.2012 10:52 Uchwała Nr 472/LI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.02.2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 405/XXXVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
03.07.2012 10:26 Uchwała nr 471/LI/06 RM w L-cu z dn. 22.02.2006 r.w sprawie: ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
03.07.2012 10:25 Uchwała nr 470/LI/06 RM w L-cu z dn. 22.02.2006 r.w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu
03.07.2012 10:21 Uchwała Nr 469/LI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie: ustalenia i wprowadzenia „Regulaminu Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora" w Lublińcu
03.07.2012 10:19 UCHWAŁA NR 467/L/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dn. 25.01.2006 r. zmieniająca uchwałę nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (...)
03.07.2012 10:14 Uchwała nr 465/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.01.2006 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca.
03.07.2012 10:09 Uchwała 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.01.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
03.07.2012 10:04 Uchwała NR 460/ XLIX /06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublińca.