Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2012 15:01 Uchwała nr 362/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.11.2004 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok.
31.01.2012 14:59 Uchwała nr 361/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.11.2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określania (...)
31.01.2012 14:58 Uchwała nr 360/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.11.2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określania (...)
31.01.2012 14:53 Uchwała nr 359/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.11.2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
31.01.2012 14:52 Uchwała nr 358/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.11.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie (...)
31.01.2012 14:50 Uchwała nr 357/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.11.2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomości dla osób fizycznych oraz (...)
31.01.2012 14:48 Uchwała nr 344/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.10.2004 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięcieznaczących wyników
31.01.2012 14:45 Uchwała nr 343/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.10.2004 r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta Lublińca dla osób i instytucji zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej
31.01.2012 14:43 Uchwała nr 341/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.10.2004 r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działaności gospodarczej
31.01.2012 14:41 Uchwała nr 336/XXV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.09.2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublińca
31.01.2012 14:40 Uchwała nr 334/XXV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.09.2004 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gijmnazjów w mieście Lubliniec
31.01.2012 14:39 Uchwała nr 333/XXV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.09.2004 r. w sprawie ustalenia granicy obwodów szkolnych szkól podstawowych w mieście Lubliniec
31.01.2012 14:38 Uchwała nr 329/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy na terenie miasta Lublińca
31.01.2012 14:36 Uchwała nr 327/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2004 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
31.01.2012 14:35 Uchwała nr 326/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2004 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Domu Dzinnego Pobytu "Klub Seniora"
31.01.2012 14:34 Uchwała nr 325/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2004 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłątności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu
31.01.2012 14:32 Uchwała nr 324/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2004 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia w Domu Dzinnego Pobytu "Klub Seniora" (...)
31.01.2012 14:31 Uchwała nr 323/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2004 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania
31.01.2012 14:29 Uchwała nr 321/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2004 r. w sprawie Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Lublińcu
31.01.2012 14:27 Uchwała nr 311/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.07.2004 r. zmieniająca uchwałę nr 242/XVIII/2004 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na (...)
31.01.2012 14:25 Uchwała nr 307/XXII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.06.2004 r.zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu nr 291/XXI/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty za zajęcie
31.01.2012 14:23 Uchwała nr 305/XXII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.06.2004 r. w sprawie ustalenia tabeli odpłatności za korztstanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu ul. Piłsudkiego 8
31.01.2012 14:19 Uchwała nr 304/XXII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.06.2004 r. w sprawie ustalenia tabeli odpłatności za korzystanie z usług-wyzywienia w Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
31.01.2012 14:16 Uchwała nr 303/XXII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.06.2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad (...)
31.01.2012 14:14 Uchwała nr 302/XXII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.06.2004 r. w sprawie określenia szczególowych zasad i trybu zwrotu wydatków poniesionych ze środków z pomocy społecznej na usługi, (...)
31.01.2012 14:12 Uchwała nr 301/XXII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.06.2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
31.01.2012 14:11 Uchwała nr 297/XXI/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.05.2004 r. zmieniającą uchwałę nr 196/XV/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości (...)
31.01.2012 14:08 Uchwała nr 292/XXI/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.05.2004 r. zmieniająca uchwałę nr 249/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu (...)
31.01.2012 14:07 Uchwała nr 291/XXI/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.05.2004 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca
31.01.2012 14:00 Uchwała nr 289/XX/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
31.01.2012 13:59 Uchwała nr 274/XX/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.04.2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego
31.01.2012 13:53 Uchwała nr 273/XX/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.04.2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Miedzygimnnego Towarzystwa Budownictwa (...)
31.01.2012 13:51 Uchwała nr 255/XIX/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15.04.2004 r. zmieniająca Uchwałę nr 242/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.03.2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania (...)
31.01.2012 13:48 Uchwała nr 249/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Lublińca
31.01.2012 13:40 Uchwała nr 246/XVIII/2004 Rady Miejskiej w L-cu z dn. 25.03.2004 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstaowych i gimnazjów do korzystania z bezpłatnych (...)
31.01.2012 13:35 Uchwała nr 245/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.03.2004 r. w sprawie określenia szczególowych zasad i trybu zwrotów wydatków poniesionych ze środków z pomocy spolecznych na usługi (...)
31.01.2012 13:28 Uchwała nr 242/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.03.2004 r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań pożytku publicznego