Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2012 13:16 Uchwała nr 454/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15.12.2005 r. zmieniająca uchwałę nr 447/XLVI/05 z dnia 29.11.2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
01.02.2012 13:15 Uchwała nr 453/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 15.12.2005 r. zmieniająca uchwałę nr 443/XLVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty(...)
01.02.2012 13:09 Uchwała nr 451/XLVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie zaliczenia drogi i placów gminnych na terenia miasta Lublińca
01.02.2012 13:05 Uchwała nr 447/XLVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok
01.02.2012 13:04 Uchwała nr 446/XLVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny (...)
01.02.2012 12:31 Uchwała nr 445/XLVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji napodatek rolny(... )
01.02.2012 12:26 Uchwała nr 444/XLVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
01.02.2012 12:25 Uchwała nr 443/XLVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży (...)
01.02.2012 12:23 Uchwała nr 442/XLVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomośc dla osób fizycznych (...)
01.02.2012 12:21 Uchwała nr 440/XLV/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16.11.2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji (...)
01.02.2012 12:18 Uchwała nr 435/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.09.2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca
01.02.2012 12:17 Uchwała nr 430/XLII/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.10.2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
01.02.2012 12:16 Uchwała nr 420/XL/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09.08.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 388/XXXIV/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.03.2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu (...)
01.02.2012 12:14 Uchwała nr 406/XXXVIII/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 29.06.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 388/XXXIV/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 30.03.2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu (...)
01.02.2012 12:12 Uchwała nr 405/XXXVIII/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.06.2005 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu
01.02.2012 12:10 Uchwała nr 397/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 25.05.2005 r. zmieniającą uchwałę nr 358/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 30.11.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
01.02.2012 12:05 Uchwała nr 393/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.04.2005 r. zmieniającą uchwałę nr 385/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 23.02.2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu (...)
01.02.2012 12:03 Uchwała nr 388/XXXIV/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.03.2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca
01.02.2012 12:01 Uchwała nr 385/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 23.02.2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach(...)
01.02.2012 11:59 Uchwała nr 382/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.02.2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Lubliniec