Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2012 12:15 Uchwała nr 209/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.12.2003 r. w sprawie podatku od środków transporotowych na 200 4 rok
30.01.2012 12:14 Uchwała nr 205/XI/2003 Rady Miejskiej w L-cu z dnia 28.11.2003 r. zmieniającą uchwałę nr 48/I/2002 Rady Miejskiej w L-cu z dn. 30.12.2002 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli (...)
30.01.2012 12:11 Uchwała nr 202/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
30.01.2012 12:11 Uchwała nr 201/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie (...)
30.01.2012 12:09 Uchwała nr 200/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2003 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok
30.01.2012 12:08 Uchwała nr 199/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok
30.01.2012 12:07 Uchwała nr 198/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2003 r. w sprawie okreslenia wzorów deklar4acji na podatek leśny na 2004 rok od osób fizycznych i prawnych.
30.01.2012 12:06 Uchwała nr 197/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2003 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2004 rok
30.01.2012 12:05 Uchwała nr 196/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.11.2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej na 2004 rok
30.01.2012 12:03 Uchwała nr 188/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.10.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...)
30.01.2012 12:02 Uchwała nr 185/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.10.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
30.01.2012 12:01 Uchwała nr 183/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.10.2003 r. w sprawie szczególowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli
30.01.2012 12:00 Uchwała nr 182/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.10.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (...)
30.01.2012 11:58 Uchwała nr 157/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.07.2003 r. w sprawie ustalenia tabeli odpłatności za korzystanie z usług Domu Dziennego Pobytu " Klub Seniora" w Lublińcu.
30.01.2012 11:56 Uchwała nr 150/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...)
30.01.2012 11:55 Uchwała nr 148/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...)
30.01.2012 11:54 Uchwała nr 146/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...)
30.01.2012 11:53 Uchwała nr 145/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaLublińca dla terenu przeznaczonego pod
30.01.2012 11:52 Uchwała nr 144/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaLublińca dla terenu przeznaczonego na (...)
30.01.2012 11:50 Uchwała nr 143/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...)
30.01.2012 11:48 Uchwała nr 142/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...)
11.01.2012 11:30 Uchwała nr 141/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...
11.01.2012 11:29 Uchwała nr 140/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...)
11.01.2012 11:28 Uchwała nr 139/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod (...)
11.01.2012 11:27 Uchwała nr 138/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod
11.01.2012 11:26 Uchwała nr 137/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznacznego pod
11.01.2012 11:24 Uchwała nr 136/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznacznego pod (...)
11.01.2012 11:22 Uchwała nr 135/XI/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 31.07.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu stawu Posmyk wraz (...)
11.01.2012 11:19 Uchwała nr 130/X/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.06.2003 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do korzystania z bezpłatnych (...)
11.01.2012 11:18 Uchwała nr 112/IX/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 29.05.2003 r. zmieniająca uchwałę nr 17/III/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (...)
11.01.2012 11:16 Uchwała nr 110/IX/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 29.05.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.08.2002 r. dot. ustalenia stawki procentowej opłaty
11.01.2012 11:15 Uchwała nr 109/IX/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 29.05.2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Lubliniec
11.01.2012 11:13 Uchwała nr 106/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28.04.2003 r. zmieniająca uchwałę nr 193/XXI/2000 Rady miejskiej w Lublińcu z dnia 30.06.2000r. w sprawie REgulaminu Targowiska Miejskiego(...)
11.01.2012 11:11 Uchwała nr 97/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie zwolnienia budynków pracowniczych ogródków działkowych z podatku od nieruchomości w 2003 r.
11.01.2012 11:10 Uchwała nr 96/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie zwolnienia gruntów pracowniczych ogródków dziakowych z podatku rolnego w 2003 roku
11.01.2012 11:09 Uchwała nr 95/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do korzystania z bezpłatnych (...)
11.01.2012 11:07 Uchwała nr 92/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 11:06 Uchwała nr 91/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod zabudowę
11.01.2012 11:05 Uchwała nr 90/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 11:04 Uchwała nr 89/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod zabudowę
11.01.2012 11:03 Uchwała nr 88/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego Miasta Lublińca
11.01.2012 11:02 Uchwała nr 87/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod zabudowę
11.01.2012 11:01 Uchwała nr 86/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod zabudowę (...
11.01.2012 11:00 Uchwała nr 85/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przezwidzianego pod realizację
11.01.2012 10:59 Uchwała nr 84/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 10:58 Uchwała nr 83/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod zabudowę
11.01.2012 10:57 Uchwała nr 82/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod zabudowę
11.01.2012 10:56 Uchwała nr 81/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 10:53 Uchwała nr 80/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 10:52 Uchwała nr 79/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego

1 2 następna