Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2012 11:31 Uchwała nr 48/IV/2002 Rady miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.2002 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubliniec
05.01.2012 11:30 Uchwała nr 17/III/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 12.12.2002 w sprawie ustalenia stwek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i innych miejscach sprzedaży na terenie (...)
05.01.2012 11:28 Uchwała nr 16/III/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12.12.2002 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
05.01.2012 11:27 Uchwała nr 15/III/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 12.12.2002 w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2003 r.
05.01.2012 11:24 Uchwała nr 14/III/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny na 200 3r.
05.01.2012 11:23 Uchwała nr 13/III/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 12.12.2002 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2003r.
05.01.2012 11:21 Uchwała nr 12/III/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12.12.2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości i określenia obowiązujących wzorów wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej na 2003 r.
05.01.2012 11:20 Uchwała nr 11/III/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 12.12.2002 w sprawie podatku od środków tramsportowych
05.01.2012 11:18 Uchwała nr 434/L/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 10.10.2002 w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu miasta
05.01.2012 11:16 Uchwała nr 416/XLIX/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.09.2002 r. zmieniającą uchwałę nr 398/XLVII/2002 Rady Miejskiej z dn. 08.07.2002 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności (...)
05.01.2012 11:14 Uchwała nr 411/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 30.08.2002 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla terenu miasta Lublińća
05.01.2012 11:13 Uchwała nr 410/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.08.2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu (...)
05.01.2012 11:11 uchwała nr 399/XLVII/2002 Rady Miejskiej w ?Lublińcu z dnia 08.07.2002 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
05.01.2012 11:09 Uchwała nr 398/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 08.07.2002 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze i specajalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad (...)
05.01.2012 11:05 uchwała nr 397/XLVII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 08.07.2002 w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorcę (...)
05.01.2012 11:01 Uchwała nr 371/XLII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.02.2002 zmieniająca uchwałę nr 193/XXI/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 30.06.2000 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego (...)
05.01.2012 10:59 Uchwała nr 391/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn.08.07.2002 w sprawie zmiany uchwały nr 297/XXXV/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 19.07.2001 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu(...)
05.01.2012 10:55 Uchwała nr 370/XLII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 28.02.2002 zmieniająca uchwałę nr 342/XXXIX/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 27.11.2001 w sprawie ustalenia stawek opłaty pobieranej na (...)
05.01.2012 10:54 Uchwała nr 366/XLII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 28-02-2002 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę Lubliniec
05.01.2012 10:51 Uchwała nr 365/XLII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn.28.02.2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywanie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach
05.01.2012 10:50 Uchwała nr 364/LIII/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 28.02.2002 w sprawie zmiany uchwały nr 297/XXXV/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 19.07.2001 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu
05.01.2012 10:48 Uchwała nr 363/LII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 28.02.2002 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których