Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2022 13:27 EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 29.09.2022r.
05.05.2022 13:33 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 05.05.2022
22.02.2022 10:00 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 17.02.2022
27.09.2021 14:18 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 24.09.2021
15.09.2021 09:43 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 06.09.2021
28.07.2021 13:38 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 27.07.2021
02.06.2021 08:31 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 31.05.2021
22.09.2020 10:38 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
26.08.2020 08:54 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
17.03.2020 14:00 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
27.11.2019 14:42 REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM
27.11.2019 14:39 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
07.11.2019 07:48 REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
05.04.2019 12:41 REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC NA DZIEŃ 16 października 2019
14.12.2018 10:08 REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
29.06.2018 13:09 REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
29.08.2013 09:47 Rejestr Instytucji Kultury
03.01.2013 13:56 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
23.11.2011 11:40 Księga zgonów
23.11.2011 11:39 Księga urodzeń
23.11.2011 11:39 Księga małżeństw
23.11.2011 11:37 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta
23.11.2011 11:35 Protokoły Sesji Rady Miejskiej
23.11.2011 11:34 Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
23.11.2011 11:32 Uchwały Rady Miasta
23.11.2011 11:30 Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych