Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2005 14:02 ZARZĄDZENIE NR 199/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2005r.
25.01.2005 13:52 ZARZĄDZENIE NR 198/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
25.01.2005 13:48 ZARZĄDZENIE NR 197 /04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
25.01.2005 13:42 ZARZĄDZENIE NR 196/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2004r.
07.01.2005 12:51 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 195/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 GRUDNIA 2004R. W sprawie zmiany Procedury Oceny Ryzyka Zawodowego, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/2004 Burmistrza Miast
07.01.2005 12:47 ZARZĄDZENIE NR 194/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
07.01.2005 12:41 ZARZĄDZENIE NR 193/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
07.01.2005 12:27 Zarządzenie Nr 192/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
07.01.2005 12:23 Zarządzenie Nr 191/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
07.01.2005 12:18 Zarządzenie Nr 190/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia Panu Bolesławowi Matyja zam. w Lublińcu, ul. Marzanny 6 zaległych opłat z tytułu użytkowania
07.01.2005 12:15 Zarządzenie Nr 189/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia Panu Andrzejowi Sprycha zam. w Solarnii, ul. Lubliniecka 21, 42-700 Lubliniec zaległą czynsz ....
07.01.2005 12:05 Zarządzenie Nr 188/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .....
07.01.2005 12:01 Zarządzenie Nr 187/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własno
08.12.2004 13:17 ZARZĄDZENIE NR 186/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie : zmiany w planie finansowym środka specjalnego (drogi) na 2004 r.
08.12.2004 13:08 ZARZĄDZENIE NR 185 /04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
08.12.2004 13:02 ZARZĄDZENIE NR 184/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 listopada 200r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
08.12.2004 12:57 Zarządzenie Nr 183/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
08.12.2004 12:55 Zarządzenie Nr 182/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
08.12.2004 12:53 Zarządzenie Nr 181/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
08.12.2004 12:49 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 180/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 listopada 2004 ROKUw sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie ...
26.11.2004 15:45 Zarządzenie Nr 179/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie powołania komisji odnośnie przekazania na rzecz Gminy Lubliniec środków trwałych użytkowanych przez
26.11.2004 15:41 Zarządzenie Nr 178/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie umorzenia Lublinieckiemu Klubowi Sportowemu „Sparta” w Lublińcu zaległych opłat z tytułu uż
26.11.2004 15:39 Zarządzenie Nr 177/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie umorzenia Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej „Samopomoc Chłopska” ul. Plebiscytowa 1 w
26.11.2004 15:36 Zarządzenie Nr 176/04 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Cichociemny
26.11.2004 14:40 Zarządzenie Nr 175/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia opłat z
26.11.2004 14:35 ZARZĄDZENIE NR 174/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta na 2005 rok
26.11.2004 14:28 Zarządzenie Nr 173/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Lub
26.11.2004 14:25 Zarządzenie NR 172/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.
26.11.2004 14:22 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 171/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 LISTOPADA 2004R. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu ..
05.11.2004 13:36 Zarządzenie Nr 170/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2004r. w sprawie wdrożenia w Gminie Lubliniec systemu zarządzania środowiskowego
05.11.2004 13:33 ZARZĄDZENIE NR 169 /04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
05.11.2004 13:30 Zarządzenie Nr 168/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej przeznaczonej do
05.11.2004 13:27 Zarządzenie Nr 167/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej przeznaczonej do .
05.11.2004 13:24 Zarządzenie nr 166/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2004. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani BARBARY SZUSTERubiegającej się o awans na stopień nauczycie
05.11.2004 13:21 Zarządzenie Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na Cmentarzu Komunalnym w Lublińcu
26.10.2004 13:02 Zarządzenie Nr 164/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego w drodze przetargu ustnego nieogran
26.10.2004 12:59 Zarządzenie Nr 163/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego w drodze przetargu ustnego nieogra
26.10.2004 12:54 ZARZĄDZENIE NR 162/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 października 2004r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy Komendy Straży Miejskiej w Lublińcu.
15.10.2004 12:18 Zarządzenie Nr 161/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 stycznia 2004r. w zmieniające Zarządzen
11.10.2004 10:51 Zarządzenie Nr 160/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przeznaczenia do sprzeda
11.10.2004 10:48 ZARZĄDZENIE NR 159/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod
11.10.2004 10:39 ZARZĄDZENIE NR 158/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2004r.
11.10.2004 10:11 ZARZĄDZENIE NR 157/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
11.10.2004 10:08 ZARZĄDZENIE NR 156/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
11.10.2004 10:05 Zarządzenie Nr 155/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własn
04.10.2004 13:47 Zarządzenie Nr 154/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 września 2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
04.10.2004 13:44 Zarządzenie Nr 153/04 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 września 2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
04.10.2004 13:41 Zarządzenie Nr 152/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 września 2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
04.10.2004 13:39 Zarządzenie Nr 151/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 września 2004r. W sprawie uchylenia zarządzenie Nr 130/04 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie przeznaczeni
04.10.2004 13:37 Zarządzenie Nr 150/20 Burmistrza Miasta Lublińca Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Cichociem

1 2 3 4 następna