Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2003 13:36 Uchwała Rady Miejskiej Nr 49/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę Nr 99/X/99 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości-lokali
24.07.2003 13:31 Uchwała Rady Miejskiej Nr 48/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubliniec
24.07.2003 13:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 47/IV/02 z dnia 30 grudnai 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Lubliniec
24.07.2003 13:26 Uchwała Rady Miejskiej Nr 46/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r."
24.07.2003 13:16 Uchwała Rady Miejskiej Nr 45/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu Pani Barbary Słomki- Nowak z dn. 08.10.2002r.
24.07.2003 13:04 Uchwała Rady Miejskiej Nr 44/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku sprawie uwzględnienia zarzutu Pana Zbigniewa Matulaniec z dn. 16.10.2002r.
24.07.2003 12:58 Uchwała Rady Miejskiej Nr 43/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu Pani Lucyny Matulaniec z dn. 16.10.2002r.
24.07.2003 12:41 Uchwała Rady Miejskiej Nr 42/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia protestu Pana Jana Kempa z dn. 28.09.2002r.
24.07.2003 12:35 Uchwała Rady Miejskiej Nr 41/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia protestu Pani Ireny Kempa z dn. 28.09.2002r.
24.07.2003 12:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 40/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu Pana Kazimierza Mickoś z dn. 15.10.2002r.
24.07.2003 12:22 Uchwała Rady Miejskiej Nr 39/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu Wspólnoty Mieszkaniowej nr 3 w Lublińcu ul. Cebulskiego 4,6,8,10 z dn. 15.10.2002r.
24.07.2003 12:03 Uchwała Rady Miejskiej Nr 38/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku
24.07.2003 11:58 Uchwała Rady Miejskiej Nr 37/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu Państwa Aleksandry i Marka Ligarskich z dn. 07.10.2002r.
24.07.2003 11:53 Uchwała Rady Miejskiej Nr 36/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia protestu Pani Jadwigi Żyłki z dn. 23.09.2002r.
24.07.2003 11:48 Uchwała Rady Miejskiej Nr 35/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu Państwa Krzysztofa i Marii Zupok z dn. 03.10.2002r.
24.07.2003 09:42 Uchwała Rady Miejskiej Nr 34/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu firmy TENG Sp. z o.o. z dn. 26.09.2002r.
24.07.2003 09:37 Uchwała Rady Miejskiej Nr 33/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uwzględnienia zarzutu Państwa Ireny i Zbigniewa Chodackich z dn. 20.09.2002r. do projektu zmian fragmentu planu zagosp.przestrz
24.07.2003 09:31 Uchwała Rady Miejskiej Nr 32/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu Państwa Andrzeja i Marii Kapica z dn. 20.09.2002r. do projektu zmian fragmentu planu zagospodarowania
24.07.2003 09:24 Uchwała Rady Miejskiej Nr 31/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uwzględnienia zarzutu Pana Leona Dyląg z dn. 20.09.2002r. do projektu zmian fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego
24.07.2003 09:08 Uchwała Rady Miejskiej Nr 30/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
24.07.2003 09:04 Uchwała Rady Miejskiej Nr 29/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
24.07.2003 09:01 Uchwała Rady Miejskiej Nr 28/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
24.07.2003 08:58 Uchwała Rady Miejskiej Nr 27/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
24.07.2003 08:56 Uchwała Rady Miejskiej Nr 26/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
24.07.2003 08:54 Uchwała Rady Miejskiej Nr 25/IV/02 z dnia 2002r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
24.07.2003 08:52 Uchwała Rady Miejskiej Nr 24/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
24.07.2003 08:49 Uchwała Rady Miejskiej Nr 23/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
24.07.2003 08:44 Uchwała Rady Miejskiej Nr 22/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Kokotku
24.07.2003 08:40 Uchwała Rady Miejskiej Nr 21/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Lipiu Śląskim
24.07.2003 08:30 Uchwała Rady Miejskiej Nr 20/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Lubliniec w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w
24.07.2003 08:27 Uchwała Rady Miejskiej Nr 19/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń
24.07.2003 08:23 Uchwała Rady Miejskiej Nr 18/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
24.07.2003 08:17 Uchwała Rady Miejskiej Nr 17/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta
24.07.2003 08:14 Uchwała Rady Miejskiej Nr 16/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
24.07.2003 08:10 Uchwała Rady Miejskiej Nr 15/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok
24.07.2003 08:07 Uchwała Rady Miejskiej Nr 14/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek leśny na 2003 rok
24.07.2003 07:59 Uchwała Rady Miejskiej Nr 13/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2003 rok
22.07.2003 14:08 Uchwała Rady Miejskiej Nr 12/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. sprawie: podatku od nieruchomości i określenia obowiązujących wzorów wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej na 2003rok
22.07.2003 13:34 Uchwała Rady Miejskiej Nr 11/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2003 rok
21.07.2003 12:03 Uchwała Rady Miejskiej Nr 10/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w spr. upoważnienia dla Burmistrza Miasta Lublińca do zaciągnięcia w 2003r. kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedobor
21.07.2003 11:48 Uchwała Rady Miejskiej Nr 9/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2002 rok
21.07.2003 11:41 Uchwała Rady Miejskiej Nr 8/II/02 z dnia 4 grudnia 2002r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia
21.07.2003 11:37 Uchwała Rady Miejskiej Nr 7/II/02 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Miejskiej w Lublińcu
21.07.2003 11:35 Uchwała Rady Miejskiej Nr 6/II/02 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
21.07.2003 11:32 Uchwała Rady Miejskiej Nr 5/II/02 z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie wstąpienia Kazimierza Ziółka na miejsce radnego Józefa Kazika
11.07.2003 14:34 Uchwała Rady Miejskiej Nr 4/I/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu
11.07.2003 14:29 Uchwała Rady Miejskiej Nr 3/I/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu
11.07.2003 14:27 Uchwała Rady Miejskiej Nr 2/I/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
11.07.2003 14:25 Uchwała Rady Miejskiej Nr 1/I/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Józefa Kazika