Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2012 08:51 Sebastian Majdzik - II Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca - ustanie funkcji
04.10.2011 13:29 Janina Obrzud - objęcie stanowsika Dyrektora Przedszkola Miejskiego - Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
28.09.2011 14:34 Krajuszek Małgorzata - utrata stanowsika Dyrektor Przedszkola Miejskiego - Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
05.09.2011 10:12 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - objęcie stanowiska
02.09.2011 13:47 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
26.07.2011 07:58 Bożena Wręczycka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
15.07.2011 11:06 Sebastian Majdzik - II Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca - objęcie funkcji
15.07.2011 11:02 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu
15.07.2011 10:56 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
15.07.2011 10:52 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu - objęcie stanowiska
15.07.2011 10:13 Edward Maniura - Burmistrz Miasta Lubliniec
15.07.2011 08:26 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
15.07.2011 08:24 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
15.07.2011 08:21 Ewa Kaczmarczyk – Skarbnik Miasta Lublińca
15.07.2011 08:18 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
15.07.2011 08:11 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
15.07.2011 08:09 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
15.07.2011 08:06 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
14.07.2011 12:10 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych,
14.07.2011 12:06 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa,
14.07.2011 12:03 Marzena Grzyb - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
14.07.2011 11:58 Aleksandra Stachowiak – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
14.07.2011 11:54 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu'
14.07.2011 11:52 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu,
14.07.2011 11:49 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu,
14.07.2011 11:47 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu,
14.07.2011 11:45 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu,
14.07.2011 11:38 Halina Pagwet – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
14.07.2011 11:37 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu,
14.07.2011 11:35 Małgorzata Krajuszek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu,
14.07.2011 11:30 Barbara Pilch - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu,
14.07.2011 11:26 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu,
14.07.2011 11:23 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu,
14.07.2011 11:21 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu,
14.07.2011 11:17 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu,
14.07.2011 11:12 Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu - objęcie stanowiska
14.07.2011 11:08 Barbara Mickoś – Kierownik Żłobka Miejskiego w Lublińcu - utrata stanowiska
11.02.2011 14:41 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca - objęcie funkcji
11.02.2011 14:33 Krajuszek Małgorzata - p .o. Dyrektor Przedszkola Miejskiego - Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu - objęcie stanowsika
11.02.2011 14:29 Krajuszek Małgorzata - utrata stanowsika Dyrektor Przedszkola Miejskiego - Integracyjnego w Lublińcu