Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2014 11:05 uchwała nr 478/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca na 2014 r.
29.12.2011 08:28 UCHWAŁA NR 194/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powieszenia krzyża
29.12.2011 08:27 Uchwała Nr 193/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
29.12.2011 08:26 UCHWAŁA Nr 192/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 169/XIII/2011 z dnia 25 października 2011r.w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Lublińca
29.12.2011 08:23 UCHWAŁA NR 191/XV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie Ronda Śląskiego
29.12.2011 08:21 UCHWAŁA NR 190/XV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Szczygłów
29.12.2011 08:19 Uchwała Nr 189/XV/2011 RM w L-cu z 28.12.2011w sprawie zmiany uchwały nr 178/XIV/2011 RM w L-cu z 29.11.2011 w sprawie przyjęcia Programu WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (..)
29.12.2011 08:16 UCHWAŁA NR 188/XV/2011 RM w L-cu z 28.12.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
29.12.2011 08:14 Uchwała 187/XV/2011 RM w L-cu 28.12.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 725/LIV/2010 RM w L-cu z 22.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do 20 lat z przeznaczeniem pod (...)
29.12.2011 08:10 UCHWAŁA NR 186/XV/2011 RM w L-cu z 28.12.2011 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo (...)
29.12.2011 08:08 UCHWAŁA NR 185/XV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 29 listopada 2011 r.
29.12.2011 08:05 Uchwała Nr 184/XV/2011 RM w L-cu z 28.12.2011 zmieniająca uchwałę Nr 155/XII/2011 RM w L-cu z 27.09. 2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
29.12.2011 08:04 Uchwała nr 183/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Lublińca na 2012 r.
29.12.2011 08:03 Uchwała nr 182/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca
29.12.2011 08:02 Uchwała nr 181/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 r.
29.12.2011 07:58 Uchwała Nr 180/XV/2011 RM w L-cu z 28.12.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XLVI/09 RM w L-cu z 24.11.2009 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych(...)
30.11.2011 14:12 uchwała Nr 179/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.
30.11.2011 14:09 uchwała Nr 178/XIV/2011 RM w L-cu z dnia 29.11.2011 w sprawie przyjęcia „Programu WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI (...)
30.11.2011 14:06 uchwała Nr 177/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
30.11.2011 14:05 uchwała Nr 176/XIV/2011 RM w L-cu z 29.11.2011w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
30.11.2011 14:03 uchwała Nr 175/XIV/2011 RM w L-cu z 29.11.2011w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i winnych miejscach sprzedaży na terenie (...)
30.11.2011 14:01 uchwała Nr 174/XIV/2011 RM w L-cu z 29.11.2011w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określeniaobowiązującego wzoru informacji (...)
30.11.2011 13:59 uchwała Nr 173/XIV/2011 RM w L-cu z 29.11.2011w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji (...)
30.11.2011 13:56 uchwała Nr 172/XIV/2011 RM w L-cu z 29.11.2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji (...)
30.11.2011 13:53 uchwała Nr 171/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011r.
30.11.2011 13:51 uchwała Nr 170/XIV/2011 RM w L-cu 29.11.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XLVI/09 RM w L-cu z 24.10.2009 w sprawie uchwalenia wieloletniegoplanu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych(...)
26.10.2011 10:24 Uchwała nr 169/XIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn.25-10-2011 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Lublińca
26.10.2011 10:23 Uchwała nr 168/XIII/2011 RM w L-cu z dn.25.10.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w zachodniej części miasta Lublińca
26.10.2011 10:17 Uchwała Nr 167/XIII/2011 RM w L-cu z dn. 25.10.2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Ronda Śląskiego w śródmieściu miasta Lublińca.
26.10.2011 10:14 Uchwała Nr 166/XIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca"
26.10.2011 10:12 Uchwała Nr 165/XIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2011 r.w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2012 r. dla zakładu budżetowego.
26.10.2011 10:09 Uchwała nr 164/XIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
26.10.2011 10:04 Uchwała nr 163/XIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.10.2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
26.10.2011 10:02 Uchwała Nr 162/XIII/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
26.10.2011 10:01 Uchwała Nr 161/XIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
26.10.2011 10:00 Uchwała 160/XIII/2011 RM w L-cu z dn. 25.10.2011w sprawie zmiany uchwały Nr 131/X/2011 RMi w L-cu z dn.26.07.2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
28.09.2011 09:36 uchwała Nr 159/XII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wystąpienia do Burmistrza Miasta z wnioskiem o rozwiązanie użytkowania wieczystego
28.09.2011 09:35 uchwała Nr 158/XII/2011 Rady Miejskiej w L-cu z dn. 27.09.2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 150/XI/2011 Rady Miejskiej w L-cu z dn.30.08.2011r. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
28.09.2011 09:31 uchwała Nr 157/XII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2011 r. Pana Huberta Kubosia
28.09.2011 09:31 uchwała Nr 156/XII/2011 RM w L-cu z 27.09.2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr 288/XX/04 RM w L-cu z 28.04.2004 w sprawie przeznaczenia do nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w L-cu przy (...)
28.09.2011 09:24 uchwała Nr 155/XII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2011 r. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
28.09.2011 09:21 uchwała Nr 154/XII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011r.
28.09.2011 09:20 uchwała Nr 153/XII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.09.2011 09:16 UCHWAŁA Nr 152/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia określonych działań
01.09.2011 09:15 Uchwała Nr 151/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 103/IX/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 r.
01.09.2011 08:22 Uchwała Nr 150/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
01.09.2011 08:20 UCHWAŁA NR 149/XI/2011 RM L-C 30.08.2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
01.09.2011 08:01 UCHWAŁA NR 148/XI/2011 RM L-C 30.08.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 738/LV/2010 ze zm.RM L-C 23.07.2010 w sprawie podziału miasta L-C na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych (...)
31.08.2011 11:12 UCHWAŁA NR 147/XI/2011 Raday Miasta L-c 30.08.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 737/LV/2010 ze zmianami RM w L-cu 23.07.2010 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca
31.08.2011 11:08 Uchwała Nr 146/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu ”Jesień życia – bez przemocy”

1 2 3 4 następna