Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2011 13:51 Ogłoszenie o zawarciu umowy - Przygotowanie i podanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu.
26.10.2011 09:55 Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespole Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu.
25.10.2011 14:41 Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych na podstawie decyzji administracyjnej dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
09.09.2011 13:45 Warsztaty – Zasady dobrego wychowania w życiu społecznym i relacjach zawodowych
01.08.2011 13:01 Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej: „Trening – Stylizacja sylwetki i autoprezentacja”
27.06.2011 14:34 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: Kurs obsługi komputera, Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami i egzaminem państwowym
05.05.2011 23:58 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu
15.04.2011 09:56 Zorgaznizowanie i przeprowadzenie Warsztatów - Szkoła rodzica połączona z wyjazdem rekreacyjnym do Bałtowa
14.04.2011 15:01 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: - Kurs obsługi komputera, - Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami i egzaminem państwowym
15.02.2011 23:58 Ogłoszenie o zawarciu umowy
27.01.2011 14:45 Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę dożywiania uczniów w szkołach i uczestników DDP
13.01.2011 14:47 Ogłoszenie o zamówieniu na dożywianie uczniów w szkołach i uczestników DDP w Lublińcu
03.01.2011 23:36 Ogłoszenie o dożywianiu