Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2011 14:01 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
20.12.2011 12:40 Ogłoszenie - A.S.A. Lubliniec - o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
16.12.2011 13:16 Ogłoszenie o wyniku przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lublińca.
14.12.2011 10:54 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
06.12.2011 13:53 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
06.12.2011 09:06 Ogłoszenie o przetargu na najem komunalnych lokali użytkowych - ASA Lubliniec
01.12.2011 13:11 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23.11.2011 13:36 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowa oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
23.11.2011 09:28 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
23.11.2011 09:15 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec oraz sygnalizacji świetlnej
22.11.2011 07:51 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic z regulaminem boisk sportowych w Lublińcu
18.11.2011 12:21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta Lublińca
16.11.2011 14:28 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
14.11.2011 14:45 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji wraz z ekspertyzą techniczną budynku zlokalizowanego w Lublińcu na działce nr 3308/43
14.11.2011 13:05 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 10.11.2011r. dot. podziałów geodezyjnych.
09.11.2011 09:31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
07.11.2011 15:09 Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca
02.11.2011 14:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach
02.11.2011 11:54 OGŁOSZENIE- Gmina Lubliniec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych
28.10.2011 14:25 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w lublińcu
27.10.2011 09:13 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
26.10.2011 14:28 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
26.10.2011 12:52 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej wraz z odwodnieniem
13.10.2011 09:39 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z remontem zniszczonej nawierzchni ul. Witosa
12.10.2011 13:41 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z usuwaniem nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność miasta Lublińca
12.10.2011 09:21 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem dla zadania pod nazwą " Budowa skateparku".
06.10.2011 09:17 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz inwentaryzacji budowlanej budynków
05.10.2011 10:24 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania pod nazwą "Budowa skateparku"
04.10.2011 13:26 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
03.10.2011 12:05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonaniee robót związanych z remnotem i czyszczeniem Potoku Steblowskiego
28.09.2011 13:42 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni dróg gminnych ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej wraz z odwodnieniem
28.09.2011 12:16 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Św. Anny i Mickiewicza
28.09.2011 12:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z remontem nawierzchni ul.Witosa
27.09.2011 12:27 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
26.09.2011 14:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z remontem zniszczonej nawierzchni ul. Witosa w Lublińcu
26.09.2011 11:21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż dwustronnych tablic pamiątkowych .
23.09.2011 13:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z usuwaniem nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność miasta Lublińca
22.09.2011 10:34 Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką.
22.09.2011 10:06 Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn.:"Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż rzeki Lublinicy ...."
20.09.2011 14:51 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z remontem i czyszczeniem Potoku Steblowskiego
19.09.2011 14:17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
14.09.2011 12:13 Ogłoszenie o przetargu nieogranicznoym na wykonanie robót związanych z remontem i czyszczeniem Potoku Steblowskiego
13.09.2011 14:04 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. K. Miarki w Lublińcu.
08.09.2011 12:26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z remontem zniszczonej nawierzchni ul.Witosa w Lublińcu
08.09.2011 10:53 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. "Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału ....."
08.09.2011 10:39 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy....."
07.09.2011 09:38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Św.Anny i Mickiewicza w Lublińcu
05.09.2011 15:03 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi konserwacji 2 boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej oraz 2 boisk o nawierzchni poliuretanowej
01.09.2011 13:03 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – etap II - zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy.
01.09.2011 12:53 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z remontem i wymianą kanalizacji deszczowej w Lublińcu

1 2 3 następna