Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2007 15:18 ZARZĄDZENIE NR 220/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU zmieniające zarządzenie Nr 193/06 z dnia 14 listopada 2006r....
08.01.2007 15:00 Zarządzenie Nr 219/2006r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie umorzenia z urzędu zaległości czynszu dzierżawnego Państwu Jerzemu i Wandzie Wójcik ...
08.01.2007 14:58 Zarządzenie Nr 218/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie umorzenia z urzędu zaległości czynszu dzierżawnego Panu Andrzejowi Sprycha ...
08.01.2007 14:56 Zarządzenie Nr 217/2006r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie umorzenia Lublinieckiemu Klubowi Sportowemu „Sparta” w Lublińcu zaległej opłaty z tytułu ...
29.12.2006 17:09 Zarządzenie Nr 216\2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 grudnia 2006 r.w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.......
29.12.2006 17:02 ZARZĄDZENIE NR 215/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2006 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.
29.12.2006 16:42 Zarządzenie Nr 214/2006 z dnia 21 grudnia 2006r.w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przyul. Klonowej.
29.12.2006 16:34 Zarządzenie Nr 213 / 2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 grudnia 2006r.w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul.Piłsudskiego 13 w Lublińcu.
29.12.2006 16:25 ZARZĄDZENIE NR 212/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2006 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
29.12.2006 16:06 ZARZĄDZENIE NR 211/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 grudnia 2006 roku. w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. wobec Zarządu Gospodarki Komunalnej.....
18.12.2006 15:42 ZARZĄDZENIE NR 210/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 GRUDNIA 2006 ROKU zmieniające Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu ...
18.12.2006 15:34 ZARZĄDZENIE NR 209/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 GRUDNIA 2006r. w sprawie : powołania członków Komisji Przetargowej.
18.12.2006 13:43 ZARZĄDZENIE NR 208/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 GRUDNIA 2006 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.
18.12.2006 13:40 Zarządzenie Nr 207/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Gminy Lubliniec jako pełnomocników celem składania ...
11.12.2006 09:37 ZARZĄDZENIE NR 206/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.
11.12.2006 09:34 ZARZĄDZENIE nr 205/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zastępców Burmistrza Miasta Lublińca.
11.12.2006 09:25 ZARZĄDZENIE NR 204/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
06.12.2006 10:02 ZARZĄDZENIE NR 203/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 GRUDNIA 2006R. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
06.12.2006 09:57 Zarządzenie Nr 202/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2006r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym ...
06.12.2006 09:20 Zarządzenie Nr 201/2006 Zarządzenie Nr 201/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości ...
01.12.2006 11:26 Zarządzenie 200/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie umorzenia Panu…………………………. zaległości ...
28.11.2006 13:59 ZARZĄDZENIE NR 199/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 LISTOPADA 2006 ROKU w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lublińca
28.11.2006 13:52 ZARZĄDZENIE NR 198/06 ZARZĄDZENIE NR 198/06 Z DNIA 21 LISTOPADA 2006 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.
28.11.2006 13:49 ZARZĄDZENIE NR 197/06 ZARZĄDZENIE NR 197/06 Z DNIA 21 LISTOPADA 2006 ROKU w sprawie: zmiany w budżecie miasta na 2006 rok.
20.11.2006 13:05 ZARZĄDZENIE NR 196/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ...
20.11.2006 13:02 Zarządzenie Nr 195/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie wyrażania zgody i udzielania pełnomocnictwa ...
20.11.2006 12:49 Zarządzenie Nr 194/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 października 2006r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym ...
16.11.2006 08:28 ZARZĄDZENIE NR 193/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2006 ROKU w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta na 2007 rok
16.11.2006 08:09 Zarządzenie Nr 192/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ...
10.11.2006 10:04 Zarządzenie Nr 191/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 listopada 2006r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne.
10.11.2006 09:38 Zarządzenie Nr 190/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego ...
10.11.2006 09:32 ZARZĄDZENIE NR 189/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.
10.11.2006 09:26 ZARZĄDZENIE NR 188/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
10.11.2006 09:16 ZARZĄDZENIE NR 187/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2006r. w sprawie: powołania zespołu koordynującego zadanie współfinansowane ze środków ...
10.11.2006 09:14 ZARZĄDZENIE NR 186/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2006r. w sprawie: powołania zespołu koordynującego zadanie współfinansowane ze...
10.11.2006 08:09 Zarządzenie 185/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2006r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej ....
10.11.2006 08:05 Zarządzenie Nr 184/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2006r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej ...
06.11.2006 14:16 ZARZĄDZENIE NR 183/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.
06.11.2006 14:11 ZARZĄDZENIE NR 182/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie: zmiany w budżecie miasta na 2006 rok.
27.10.2006 13:59 Zarządzenie Nr 181/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2006r. w sprawie przekazania Zarządowi Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej w
27.10.2006 13:53 ZARZĄDZENIE NR 180 /2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 października 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 163/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 września 2006r. w sprawie powoła
27.10.2006 13:38 Zarządzenie Nr 179/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2006r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej ...
27.10.2006 13:32 Zarządzenie Nr 178/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położon
19.10.2006 09:27 ZARZĄDZENIE NR 177/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 13 października 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2003 Burmistrza Miasta Lublińca...
19.10.2006 09:21 ZARZĄDZENIE NR 176/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu w rachunku bankowym ...
19.10.2006 09:13 ZARZĄDZENIE NR 175/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.
16.10.2006 12:46 ZARZĄDZENIE NR 174/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 05 października 2006 roku w sprawie powołania zespołu kierującego działaniami w ramach...
10.10.2006 10:15 Zarządzenie Nr 173/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko...
10.10.2006 09:50 Zarządzenie Nr 172/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 września 2006r w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ...
06.10.2006 14:06 ZARZĄDZENIE NR 171/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2006r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2006r.

1 2 3 4 5 następna