Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2011 13:39 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 179/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z DNIA 17 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
09.01.2008 09:40 ZARZĄDZENIE NR 303/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008 roku.
09.01.2008 09:38 ZARZĄDZENIE NR 302/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
09.01.2008 09:35 ZARZĄDZENIE NR 301/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
04.01.2008 10:06 ZARZĄDZENIE NR 300 /07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie : ustalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lublińcu.
04.01.2008 10:03 Zarządzenie Nr 299 /2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie rozłożenia na raty opłaty czynszu dzierżawnego za drugie półrocze Panu Pawłowi Osmańskiemu, zam....
04.01.2008 10:00 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 298/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 28 grudnia 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 279/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia
04.01.2008 09:57 Zarządzenie Nr 297/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia p. Mieczysławowi Dyczkowskiemu należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ...
04.01.2008 09:55 Zarządzenie Nr 296 / 2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 195/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie wyrażania ...
04.01.2008 09:52 Zarządzenie Nr 295 / 2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.
04.01.2008 09:49 Zarządzenie Nr 294 / 2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Zespoł
04.01.2008 09:47 ZARZĄDZENIE NR 293/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
04.01.2008 09:44 ZARZĄDZENIE NR 292 / 07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 grudnia 2007 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji ...
04.01.2008 09:40 Zarządzenie Nr 291/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: lokalizacji targowiska na terenie miasta Lublińca.
04.01.2008 09:35 ZARZĄDZENIE NR 290/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
04.01.2008 09:33 ZARZĄDZENIE NR 289/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
17.12.2007 12:10 ZARZĄDZENIE NR 287/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
14.12.2007 13:47 ZARZĄDZENIE NR 286/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
14.12.2007 13:39 ZARZĄDZENIE NR 285/ 07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 grudnia 2007 ROKU zmieniające Zarządzenie Nr 273/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23.11.2007r. w sprawie powołania komisji ...
11.12.2007 10:04 Zarządzenie Nr 284/2007 Burmistrza Miasta z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie odstąpienia od pobierania opłaty za rezerwację stanowiska handlowego na ...
11.12.2007 10:01 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 283 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 30 listopada 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja
11.12.2007 09:58 Zarządzenie Nr 282/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej
11.12.2007 09:56 Zarządzenie Nr 281/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
11.12.2007 09:54 Zarządzenie Nr 280/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
11.12.2007 09:52 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 279/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 30 listopada 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia .
11.12.2007 09:44 Zarządzenie Nr 278/2007 Burmistrza Miasta Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat za rezerwację na stanowisko handlowe na targowisku miejskim w Lublińcu ul. Piłsudskiego.
11.12.2007 09:38 ZARZĄDZENIE NR 277/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
11.12.2007 09:35 ZARZĄDZENIE NR 276/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
11.12.2007 09:29 Zarządzenie Nr 275/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2007 w sprawie umorzenia Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych w Lublińcu ...
11.12.2007 09:24 Zarządzenie Nr 274/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. JAWOROWEJ ...
29.11.2007 09:36 ZARZĄDZENIE NR 273 / 07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 listopada 2007 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
29.11.2007 09:26 Zarządzenie Nr 272/2007 Burmistrza Miasta Lublińca Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. K
29.11.2007 09:19 ZARZĄDZENIE NR 271/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Lublinieckiej Rady Kultury
29.11.2007 09:14 Zarządzenie Nr 270/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 7 przy ul. Kilińskiego 1 w ..
29.11.2007 09:12 Zarządzenie Nr 269/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 6 przy Pl. Niepodległości 2 w L
29.11.2007 09:07 Zarządzenie Nr 268/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ZH
29.11.2007 09:04 Zarządzenie Nr 267/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie umorzenia p. Pawłowi Nobielskiemu należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ...
20.11.2007 09:46 Zarządzenie Nr 266/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
20.11.2007 09:01 ZARZĄDZENIE NR 265/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
19.11.2007 14:01 Zarządzenie Nr 264/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. DROZDÓW ...
19.11.2007 13:59 Zarządzenie Nr 263/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. JARONIA ...
19.11.2007 13:56 Zarządzenie Nr 262/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2007r. przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej przy ul....
19.11.2007 13:41 Zarządzenie Nr 261/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2007r w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec
19.11.2007 13:38 Zarządzenie Nr 260/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
19.11.2007 13:35 Zarządzenie Nr 259/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 listopada 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 252/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2007 w sprawie rozłożeni
13.11.2007 09:07 Zarządzenie Nr 258/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 2 ...
13.11.2007 09:03 Zarządzenie Nr 257/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich
08.11.2007 12:33 ZARZĄDZENIE NR 256/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
08.11.2007 12:27 Zarządzenie Nr 255/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2007r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
08.11.2007 12:22 Zarządzenie Nr 254/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu położonej w

1 2 3 4 5 6 następna